Hyppää sisältöön

LAPSEN ETU OTETTAVA HUOMIOON EROTILANTEISSA


Tiedote 12/2008 (24.9.2008)

 

Suomalainen palvelujärjestelmä ei vastaa kunnolla eroavien vanhempien henkisen tuen ja sovittelun tarpeisiin eikä myöskään lapsinäkökulman vahvistamisen tarpeisiin. Joka vuosi noin 2000 avio- tai avoerossa joudutaan huoltoriitaan, jota käsitellään oikeudessa asti.

- Eroperheiden auttaminen ja huoltoriitojen vähentäminen tulee ottaa sosiaali- ja terveysministeriön sekä oikeusministeriön yhteiseksi kehittämisasiaksi. Tärkein tavoite on lapsen edun parempi huomioiminen erotilanteessa, Maria Kaisa Aula sanoo.

Suomessa tehdään noin 43 000 sopimusta lasten huollosta ja tapaamisesta vuosittain. Suurin osa eroista hoituu aikuisten kesken niin, että lasta vahingoittavilta riidoilta vältytään. Kuitenkin noin 2000 eroa käsitellään huoltoriitana oikeudessa joka vuosi.

Näistä joka neljäs johtaa vanhempien vuosia jatkuviin huoltoriitoihin, jotka eivät ole lapsen edun mukaisia. Lisäksi suuri osa huoltoriitaoikeudenkäynneistä kustannetaan käytännössä valtion varoin.

- Toistuvien oikeuskäsittelyiden määrää tulisi voida rajoittaa, jotta lapsen tilanne pystytään rauhoittamaan. Tämä edellyttäisi lainsäädännön muutosta, Aula toteaa.

Lapsiasiavaltuutetun muistiossa erotilanteiden hoitamisesta lapsen edun mukaisesti esitetään tarkennuksia myös sosiaalihuoltolakiin muun muassa valvottujen tapaamisten järjestämisestä kunnan lakisääteisenä ja asiakkaalle maksuttomana palveluna. Lisäksi muistiossa ehdotetaan lastenvalvojatyön, perheasioiden sovittelun sekä varhaisen vaiheen palvelujen kehittämistä.

- Perheen auttaminen eron varhaisessa vaiheessa olisi huomattavasti helpompaa ja tuloksellisempaa kuin odottaa ongelmien kasvamista ylipääsemättömiksi. Tämä tarkoittaa uudenlaisia eropalveluja, Aula sanoo.

Kansainväliset esimerkit Norjasta ja Australiasta korostavat ennakoivan perheneuvonnan tärkeyttä ja perheneuvolatyyppisen toiminnan uudenlaista "markkinointia" ja saatavilla oloa, Lapsiasiavaltuutettu huomauttaa, että myös laadukkaasti toteutettu ja oikea-aikaisesti tarjottu sovittelu voisi edistää lapsen edun mukaisten huolto- ja tapaamissopimusten toteutumista sekä estää vanhempien erimielisyyksien kehittymistä huoltoriidoiksi.