Hyppää sisältöön

LAPSEN IHMISSUHTEILLE PAREMPI TUKI EROTILANTEISSA JA LASTENSUOJELUSSA


Tiedote 5.4.2011
Lapsiasiavaltuutettu vaatii lapselle tärkeiden ihmissuhteiden jatkuvuudelle parempaa tukea sekä lainsäädännössä että ammattilaisten toimintakäytännöissä. Lapsiasiavaltuutetulle viime vuoden aikana yksittäisiltä kansalaisilta tulleissa yhteydenotoissa toistuivat sekä erokiistoissa että huostaanotoissa tilanteet, joissa lapsen läheissuhteita olisi ollut tarvetta tukea paremmin.

YK:n lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen mukaan lapsen sukulaisuussuhteiden ylläpitämistä tulee kunnioittaa. Sukulaisuussuhteilla tarkoitetaan sopimuksessa lapsen suhdetta muihinkin läheisiin kuin omiin vanhempiin. Lapsiasiavaltuutettu katsoo, että seuraavan hallituksen tulisi ottaa ohjelmaansa lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan lain uudistaminen. Siinä yhteydessä tulisi selvittää keinot tukea lapsen oikeutta itse määritellä tärkeitä ihmissuhteitaan ja oikeutta pitää yhteyksiä tärkeinä pitämiinsä läheisiin.

-Vaikeissa erotilanteissa vanhempien keskinäinen kiistely ja valtataistelu voi johtaa esimerkiksi suhteiden katkaisemiseen toisen vanhemman puoleisiin isovanhempiin. Näin voi käydä vaikka isovanhemmat olisivat olleet lapsen elämässä siihen asti hyvinkin tärkeitä. Lapsen oikeus pitää yhteyksiä sukuunsa ja isovanhempiinsa tulisi turvata nykyistä paremmin, ehdottaa lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula.

Myös lastenvalvojien on tärkeä neuvoa vanhempia lapselle tärkeiden ihmissuhteiden säilyttämisessä eron jälkeen.  Lastenvalvojat käsittelevät lapsen huolto- ja tapaamisoikeusasioita kunnissa.

Lastensuojelulaki turvaa varsin hyvin lapsen läheissuhteet ja edellyttää esimerkiksi läheisverkoston kartoitusta lastensuojeluasiakkuuden alkuvaiheessa.  - Lastensuojelussa kuitenkin tulee parantaa osaamista läheisverkoston kartoituksessa ja korostaa sen merkitystä osana laadukasta lastensuojelua, lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula korostaa.

Lapsiasiavaltuutetulle tulleissa yhteydenotoissa tuotiin aiempia vuosia enemmän esille vanhempien tai isovanhempien kokemuksia siitä, ettei lapsen huostaanottoa valmisteltaessa oltu riittävästi huomioitu muualla asuvan vanhemman tai muun lapselle läheisen henkilön mahdollisuutta ottaa lapsi luokseen.

Lapsiasiavaltuutetulle tuli vuonna 2010 kansalaisyhteydenottoja hieman aiempaa vähemmän eli yhteensä 406 kappaletta.  Yleisimpiä yhteydenottojen aiheita ovat juuri lastensuojeluasiat ja huoltoriidat. Muita yleisiä aiheita ovat kouluun, mediaan ja lasten yleiseen kohteluun liittyvät asiat. Lapsiasiavaltuutettu ei ratkaise tai anna kannanottoja yksittäisen lapsen asioista. Yhteydenottoja käytetään vaikuttamistyön tukena.

Kouluasioissa yleisiä teemoja olivat huolet kyläkoulujen lakkauttamisesta, koulujen sisäilmaongelmista sekä kiusaamisesta.  Monet pienten lasten vanhemmat peräsivät parempaa lasten aamu- ja iltapäivähoitoa. Heille työn ja perheen yhdistäminen oli vaikeaa, koska he kantoivat huolta lasten yksinäisistä iltapäivistä koulun jälkeen.

-Etenkin yksinhuoltajat joutuvat monesti tasapainottelemaan työn vastaanottamisen sekä vastuullisen vanhemman tehtävän välillä.  Kuntien päivähoito- ja koulupalveluissa tulisi ottaa nämä tarpeet vakavasti ja tarjota pienille koululaisille hoitoa, kun vanhemmat ovat töissä,  painottaa lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula.