Hyppää sisältöön

LAPSEN OIKEUDET KOKO KANSAN TIETOON

Kansallinen vaikuttamiskampanja alkaa

Tiedote 3/2009 (26.1.2009)
Tänään käynnistyy Jyväskylässä ensimmäinen osio valtakunnallisesta lapsen oikeuksien sopimuksen juhlavuoden kampanjasta. Kampanjassa toteutetaan 2009 aikana koulutuksia, tapahtumia ja valtakunnallinen viestintäkampanja joka valistaa suomalaisia lasten oikeuksista. Jyväskylässä alkoi sarja maakunnallisia "Täällä lapsi ja nuori - kuuleeko Suomi?" kuntakoulutuksia,   jotka toteutetaan Lasten, nuorten ja perheiden politiikkaohjelman, lapsiasiavaltuutetun, opetusministeriön ja lääninhallitusten yhteistyönä. Kampanja juhlistaa YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen 20-vuotisjuhlavuotta.

Kampanjan tavoitteena on, että mahdollisimman moni aikuinen tuntee lapsen oikeudet ja kokee ne omaksi velvollisuudekseen. Teemana on erityisesti lapsen oikeus osallistua, vaikuttaa ja tulla kuulluksi. Kampanjan toteuttavat yhteistyössä valtiolliset toimijat, kansalaisjärjestöt sekä evankelisluterilainen kirkko.

Viime vuoden lopulla tehdyn tutkimuksen mukaan hieman yli puolet suomalaisista tuntee YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen. Suomalaiset suhtautuvat myönteisesti lasten osallistumiseen. Lähes kaikki kyselyyn vastanneet uskovat aikuisten voivan tehdä parempia päätöksiä, jos he ottavat lasten mielipiteet huomioon.   Yli 70 prosenttia vastaajista antaisi nuorisovaltuustoille lisää vaikutusvaltaa.

Käynnistyvän Lapsilla on omat oikeudet -tiedotuskampanjan tarkoituksena on tarjota tietoa lapsen oikeuksista monen kanavan kautta. Kampanjalla pyritään tavoittamaan paitsi lasten kanssa toimivat ammattilaiset, myös vanhemmat ja lapset itse.

Kampanja tuo tiedon lisäksi konkreettisia keinoja lasten oikeuksien parantamiseen tuottamalla valmista aineistoa ja järjestämällä koulutuksia. Alkuvuoden aikana toteuttavalla koulutuskierroksella kannustetaan kuntia ottamaan lapset ja nuoret paremmin mukaan osallistumaan ja vaikuttamaan.

Läänien viime vuonna tekemän arvion perusteella Keski-Suomen kunnilla on vielä paljon tekemistä lasten ja nuorten osallistumisessa. Vain kolmanneksella kuntia oli tuolloin nuorisovaltuusto tai muu vaikuttamisjärjestelmä käytössä. Verkon kautta kuulemista toteutti vain joka viides kunta. Noin puolella kuntia ei ollut mitään aloitekanavaa nuorille.

- Hyväksi tilannetta saattoi läänin tietojen valossa arvioida keskisuomalaisista kunnista Jyväskylässä, Keuruulla, Konnevedellä, Saarijärvellä, ja Joutsassa. Lähiseuduilta löytyy erittäin hyviä esimerkkejä Sastamalasta ja Tampereelta,   sanoo Erik Häggman Länsi-Suomen lääninhallituksesta.

- Valtioneuvosto on asettanut tavoitteen, että vuoteen 2010 mennessä kunnilla tulee olla vaikuttamisjärjestelmät 5-17-vuotiaille lapsille ja nuorille. Tätä edellyttää myös voimassa oleva nuorisolaki, muistuttaa politiikkaohjelman johtaja Georg Henrik Wrede opetusministeriöstä.

Lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula muistuttaa lasten oikeudesta tulla kuulluksi erilaisten palveluiden käyttäjinä. - Kouluyhteisö on tärkein lapsen arjen vaikuttamisen paikka. Lapsen kuulluksi tuleminen vaatii aikuisen aikaa, pysähtymistä sekä valmiutta kuunnella lasta arvostavasti ja kunnioittavasti.   Myös esimerkiksi lastensuojelussa ja terveydenhuollossa lapsille kertyy asiakkaina paljon kokemuksia, joita tulisi hyödyntää paremmin palveluiden kehittämisessä, muistuttaa lapsiasiavaltuutettu Aula.

Keski-Suomessa ollaan menossa myös vahvasti eteenpäin maakunnallisessa yhteisten tavoitteiden kokoamisessa. - Pian valmistuu "Lasten ja nuorten Keski-Suomi"   - maakunnallinen lapsi- ja nuorisopolitiikan ohjelma, jota on valmisteltu vuoden 2008 aikana eri toimijoiden mm. kuntien ja järjestöjen yhteistyönä, kertoo sivistystoimen tarkastaja Päivi Pienmäki-Jylhä Länsi-Suomen lääninhallituksesta. Ohjelman tekoa on koordinoitu Humanistisessa Ammattikorkeakoulussa ja sen on rahoittanut Keski-Suomen liitto.

YK:n Lapsen oikeuksien yleissopimus on maailman laajimmin ratifioitu ihmisoikeussopimus. Sopimus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita lapsia. Jokaisella lapsella on oikeus tietää sopimuksesta.

 

Lisätietoja :

Ohjelmajohtaja Georg Henrik Wrede, Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelma

Puh. 0400 810077

S-posti: [email protected]

 

Lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula

puh. 050- 530 9697

S-posti: [email protected]
 

Tiedottaja Camilla Lehtinen, Lapsilla on omat oikeudet -kampanja

Puh: 040 718 1114

S-posti: [email protected]