LAPSEN OIKEUDET OSAKSI VAMMAISPOLITIIKKAA


Tiedote 9.11.2011
Lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula pitää Suomen nykyistä vammaispolitiikkaa liian aikuiskeskeisenä. Hän kiirehtii vammaispalvelulain ja kehitysvammalain yhdistämistä ja perää uuteen lakiin lapsen ja perheen näkökulmaa.

- Uudesta lainsäädännöstä tulee tehdä lapsivaikutusten arviointi. Sillä tulee varmistaa, että erityistä tukea tarvitsevat lapset ja heidän perheensä saavat tarvitsemansa tuen ja palvelut asuinkunnastaan riippumatta, Maria Kaisa Aula sanoo.

Lainsäädännön ohella vammaisten lasten arkeen vaikuttavat ammattilaisten toimintatavat ja asenteet. - Usein lapset nähdään ensisijaisesti diagnoosinsa määrittämänä palveluiden kohteena. Erityistä tukea tarvitseva lapsi tulee nähdä ensisijaisesti lapsena, jolla on oikeus ikätasonsa mukaiseen elämään, osallistumiseen, kaverisuhteisiin, oppimiseen ja leikkiin, korostaa Maria Kaisa Aula.

Lapsiasiavaltuutetun toimisto on vuosina 2009-2011 kartoittanut vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien lasten oikeuksia ja seurannut vammaispolitiikan kehittymistä. Tämä työ on koottu julkaisuksi "Erityistä tukea tarvitseva lapsi on ensisijaisesti lapsi". Tarkoituksena on antaa eväitä lapsen oikeuksien valtavirtaistamiseen osaksi suomalaista vammaispolitiikkaa.

Lapsiasiavaltuutettu vaatii palvelujen järjestämistä nykyistä selkeämmäksi kokonaisuudeksi. Vanhempien tulee myös saada riittävästi tukea arkeensa ja asianmukaista ohjausta löytääkseen palvelut, joihin heillä on oikeus.

Omaishoidon tuesta on kehitettävä todellinen vaihtoehto vammaisten lasten perheille. Myös yhteistyötä viranomaisten ja toimijoiden kesken tulee lisätä ja kehittää sairaaloiden lapsiystävällisyyttä.

Julkaisun toimittanut ylitarkastaja Anne Hujala lapsiasiavaltuutetun toimistosta muistuttaa, että vammaisen lapsen ja hänen perheensä arjen tulee olla hyvää lapsiperheen arkea. On purettava esteitä, joita vammaisella lapsella on täysipainoisen elämän toteuttamiseksi. Siihen kuuluu myös oikeus vaikuttaa itseään koskeviin asioihin.

- Vammaisen lapsen osallisuutta on vahvistettava ja luotava vammaisille lapsille mahdollisuuksia antaa palautetta palvelujen laadusta. Lasten tulee saada myös heille ymmärrettävää tietoa palveluista ja myös oikeusturvastaan, Anne Hujala huomauttaa.

YK:n lapsen oikeuksien komitea on toistuvasti edellyttänyt Suomelta parempaa tiedonkeruuta ja tietojen julkaisua vammaisten lasten hyvinvoinnista ja oikeuksien toteutumisesta. Lapsiasiavaltuutetun mielestä vammaisia lapsia ja nuoria koskevia tutkimuksia tulee Suomessakin tehdä säännöllisesti, jotta vammaispolitiikan uudistustyö perustuisi nykyistä parempaan tietoon lasten hyvinvoinnista.

 

Lisätietoja:
Lapsiasiavaltuutettu
Maria Kaisa Aula
+358 9 160 73985
+358 50 530 9697 [email protected]
Ylitarkastaja
Anne Hujala
+ 358 9 160 73991
[email protected]