Hyppää sisältöön

LAPSEN OIKEUKSIEN PÄIVÄ 20. MARRASKUUTA – KASVATA ILOLLA JA YHTEISTYÖSSÄ!


Mediatiedote 14.11.2012
Tuoreen selvityksen mukaan yllättävän monet lapset ovat kokeneet esimerkiksi tukistamista ja muuta lievää väkivaltaa kasvatuksessa.

Tämä osoittaa, että meillä on Suomessakin vielä tekemistä lapsen ihmisarvon ymmärtämisessä, lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula sanoo.

– Lievänkin väkivallan käyttö antaa lapselle huonon esimerkin erimielisyyksien ratkaisemisesta. Lapsen oikeuksien päivän tämänvuotinen teema - kasvata ilolla ja yhteistyössä - onkin hyvin ajankohtainen, hän muistuttaa.

Lapsen oikeuksien päivää vietetään 20. marraskuuta. Päivän kansallisella kasvatusteemalla halutaan tukea vanhempien lasten parissa toimivien aikuisten hyvää yhteistyötä ja kumppanuutta sekä toimintaa lasten kanssa niin kouluissa, päiväkodeissa, kuntapalveluissa, harrastuksissa, seurakunnissa kuin järjestöissä.

Lapsen oikeuksien päivä puhuu myönteisen kasvatuksen puolesta: jokainen meistä kasvattaa omalla esimerkillään, ilolla ja yhteistyöllä. Kasvatus on lapsen ja aikuisen kohtaamista. Se on myös aikuisten kumppanuutta. Lapsia ei saa jättää yksin kasvamaan eikä aikuisia pidä jättää yksin kasvatustehtävässään.

– Lapsissa on paljon hauskuutta, huumoria ja tilannetajua. Nämä ovat erittäin hyviä kasvun ja kasvatuksenkin tukipilareita. Jaettu ilo on kasinkertainen ilo, toteaa toiminnanjohtaja Seppo Sauro Lastensuojelun Keskusliitosta.

Hyvä yhteistyö rakentuu lapsen tarpeita ajatellen. On tärkeää pysähtyä lapsen asiassa, kuulla lapsen näkemyksiä tai mielipiteitä. Lapsen tuottama ilo toimii parhaimmillaan positiivisena lähteenä yhteistyölle ja kasvatuskumppanuudelle.

Yhteisen juhlapäivän viettämistä edistää laaja joukko lasten ja nuorten järjestöjä, lapsiasiavaltuutettu, kirkko sekä myös opetus- ja kulttuuriministeriö. Kannustamme kaikkia lasten parissa toimivia yhteistyöhön ja toimimaan lasten kanssa. Lapsen ihmisoikeuksien edistäminen on jokaisen aikuisen tehtävä.

 

Lisätietoja:

Lapsiasiavaltuutettu 
Maria Kaisa Aula 
Puh. 050 530 9697 
m [email protected]
Viestintäpäällikkö Päivi Tiittanen 
Lastensuojelun Keskusliitto 
< < < < < / / Puh. 050 365 1533 
 [email protected]
Linkit ja vinkit:
Kasvata ilolla -teemasta on saatavilla esite, vinkkejä lapsen oikeuksien päivän viettoon sekä muuta verkkoaineistoa osoitteista www.lskl.fi/kasvatailolla sekä http://www.lapsiasia.fi/perustietoa/kuka_lasta_kasvattaa
 Lapsen oikeuksista asiaa ja pelejä alakouluikäisille www.lastensivut.fi
Lapsen oikeuksien päivän tapahtumat:
Runsaasti erilaisia tapahtumia: http://www.lskl.fi/LOStapahtumat2012
Yhteistyötahot:
Yhteistyössä lapsen oikeuksien edistämiseksi toimivat mm: Lastensuojelun Keskusliitto, Lapsiasiavaltuutettu, Kuntaliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Opetushallitus, Pelastakaa Lapset ry, Plan Suomi, PTK - Poikien ja tyttöjen keskus, Suomen Lasten Parlamentti, Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry, Suomen UNICEF ja Suomen Vanhempainliitto.  Esitteen on rahoittanut opetus- ja kulttuuriministeriö.

Mikä lapsen oikeuksien päivä?
Lapsen oikeuksien päivää vietetään vuosittain 20. marraskuuta YK: lapsen oikeuksien sopimuksen hyväksymisen vuosipäivänä. Suomessa vuonna 1991 voimaan tullut sopimus velvoittaa valtioita asettamaan lapsen edun etusijalle kaikessa päätöksenteossa. Myös järjestöt ja lapsiasiavaltuutettu arvioivat ja edistävät sopimuksen toteutumista ja tunnetuksi tekemistä.