Verkkouutinen 19.4.2013

Lapset etusijalle vankiloiden perhetyössä

Lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula kiittelee rikosseuraamusviraston tuoreita lapsi ja perhetyön linjauksia.

– Linjaukset tarkoittavat lapsen ihmisoikeuksien valtavirtaistamista rikosseuraamusviraston toimialalla. Seuraavaksi on panostettava linjausten jalkauttamiseen ja työntekijöiden koulutukseen, Maria Kaisa Aula korostaa.

Suomessa on arviolta 11 000 lasta, joiden vanhemmista toinen on vankilassa. Lapsiasianeuvottelukunta teki keväällä 2011 aloitteen vankiperheiden lasten aseman parantamiseksi. Neuvottelukunta korosti, että vanhemman vankeuden haittavaikutukset lapsen elämään pitää minimoida.

Tapaamistiloja lapsille ja vanhemmille

Rikosseuraamusvirasto Rise ryhtyi pian uudistamaan vankiloiden perhetyötä lähtökohtana lapsen etu. Uudet maaliskuun 2013 alussa julkistetut linjaukset tuovat vankiloihin lisää tapaamistiloja lapsille ja vanhemmille. Linjausten mukaan vankilan perhetyön tulee tukea lapsen ja vanhemman yhteydenpitoa.

Valvomattomien tapaamistilojen käyttöä pyritään lisäämään, jotta lapsella on mahdollisuus tavata vanhempaansa mahdollisimman usein. Alaikäisille lapsille on jatkossa tarjottava mahdollisuus sellaisiin tapaamisiin vanhempansa kanssa, joissa voi myös koskettaa. Lapset tulee ottaa huomioon myös tilojen sisustuksessa ja tapaamiseen tulevien lasten kohtaamisessa.

Tapaamisia suunnitellaan tarpeen mukaan yhdessä lastensuojelun kanssa. Valvomattomia tapaamisia myönnettäessä on aina otettava huomioon lapsen etu. Linjausten mukaan Risen päätöksissä on katsottava ensimmäiseksi lapsen etua aina, kun päätöksellä on vaikutusta lapseen. Lapsen mielipide on myös otettava huomioon hänen ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti.

Risen tiedote uusista lapsi- ja perhetyön linjauksista
Lapsi- ja perhetyön linjaukset luettavissa täällä
Lapsiasianeuvottelukunnan aloite vankiperheiden lasten oikeuksien huomioimisesta 14.3.2011