Hyppää sisältöön

LAPSET JA NUORET HALUAVAT MUKAAN KUNTAUUDISTUKSEN VALMISTELUUN


Mediatiedote 16.11.2012
Lapset ja nuoret haluavat vaikuttaa kuntauudistuksen valmisteluun ja päätöksentekoon.  Kunnan tulee aktiivisesti tiedottaa suunnitelmista, kuunnella nuorten mielipiteitä ja tukea heidän osallistumistaan, muistutetaan kannanotossa, joka luovutettiin kuntaministeri Henna Virkkuselle Helsingin Säätytalolla perjantaina.

"Kuntauudistus lasten ja nuorten näkökulmasta" listaa asioita, joita kuntauudistuksessa sekä kuntaliitosten valmistelussa, toteutuksessa ja uudessa kunnassa tulisi ottaa huomioon.

Kannanoton on valmistellut lapsiasianeuvottelukunta yhdessä kuntaliitoksia kotikunnissaan kokeneiden nuorten kanssa. Sen valmisteluun on tänä syksynä osallistunut nuoria  Hämeenlinnasta, Kouvolasta, Kokkolasta, Salosta, Sastamalasta ja uudesta Oulusta.

"Selittäkää mitä ja miksi tapahtuu"
Nuoret toivovat, että kuntauudistuksesta tiedotetaan heille ymmärrettävällä tavalla: "Selittäkää mitä tapahtuu ja miksi tapahtuu", he muistuttavat.

Valmisteluun osallistuneet nuoret haluavat, että lasten ja nuorten näkemyksiä kuntansa identiteetistä, tehtävistä sekä palveluista kuunnellaan ja että ne myös otetaan huomioon jo uudistusten valmisteluvaiheessa. Tätä varten tulee luoda yhteinen kohtaamispaikka eri sukupolville, päättäjille ja virkamiehille.

"Antakaa lasten ja nuorten mielipiteille arvoa, sekä todellinen mahdollisuus vaikuttaa",  kannanotto korostaa.

Lapsiasianeuvottelukunnan puheenjohtaja, lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula toteaa, että kannanoton tavoitteena on tuoda esiin lasten ja nuorten asema kuntauudistuksessa tasavertaisina, osallistuvina ja vaikuttavina kansalaisina.

– Lapset ja nuoret tulee tunnistaa vakavasti otettaviksi kumppaneiksi heitä koskevia asioita valmisteltaessa ja päätettäessä, hän painottaa.

Lapsivaikutuksia arvioitava valmistelusta seurantaan
Lasten ja nuorten palvelujen järjestämisessä on huomioitava aina lasten ja nuorten etu, muistuttaa kannanottoa nuorten kanssa valmistellut lapsiasianeuvottelukunnan kuntajaoksen puheenjohtaja Markku Rimpelä.

– Huolellista lapsivaikutusten arviointia tarvitaan paitsi lapsia ja nuoria koskevien päätösten valmistelussa myös niiden seurannassa, Hämeenlinnan kaupungin lasten ja nuorten palveluiden tilaajajohtajana työskentelevä Rimpelä toteaa.

– Lasten ja nuorten palvelut ovat myös perheiden palveluja. Kiinnittäkää huomio kokonaisuuden toimivuuteen, hän kehottaa.

Ministeri Henna Virkkunen kommentoi tilaisuudessa nuorten ehdotuksia. Nuorten kysymyksiin vastaa myös paneeli, johon osallistuu kuntauudistuksen valmisteluun osallistuvia virkamiehiä eri ministeriöistä.

Lapsiasianeuvottelukunta on viranomaisten ja järjestöjen yhteistyöelin, joka toimii lapsiasiavaltuutetun työn tukena.

Lapset ja nuoret mukaan kuntauudistuksen ja kuntaliitosten suunnitteluun - Päätösten lapsivaikutuksia on ennakoitava. Kannanotto 16.11.2012
Koululaisten ajatuksia kuntaliitoksesta Hämeenlinnassa. Lapsiasianeuvottelukunnan valmisteluaineistoa.
 

Maria Kaisa Aula
Lapsiasiavaltuutettu
050 530 9697
0295163414
[email protected]
Markku Rimpelä
Lapsiasianeuvottelukunnan kuntajaoksen puheenjohtaja
03 621 2555
[email protected]
 

Lisätietoa

http://www.lapsiasia.fi/lapset-ja-nuoret-kuntauudistuksessa
http://www.lapsiasia.fi/perustietoa/neuvottelukunta