Hyppää sisältöön

LAPSIA JA NUORIA EI SAA JÄTTÄÄ YKSIN

Tiedote 2.2.2011
Lasten ja nuorten hallitusohjelma muistuttaa, että seuraavan hallituksen on ehkäistävä lasten ja nuorten eriarvoistumista. Keskiviikkona lapsiasiavaltuutetun johdolla julkistetun teesistön keskiöön nousevat aikuisten ajan antaminen lapsille ja nuorille, ehkäisevien palveluiden vahvistaminen monialaisella yhteistyöllä sekä lapsiperheiden ja nuorten aikuisten sosiaaliturvan parantaminen.

Ohjelman ovat laatineet lapsiasiavaltuutettu, kirkkohallitus, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Nuori Suomi, Pelastakaa Lapset, Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi, Suomen Vanhempainliitto ja Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta Nuora. Kansanedustajaehdokkaat voivat kevään aikana allekirjoittaa ohjelman Allianssin nettisivuilla ja profiloitua näin lasten ja nuorten ehdokkaaksi.

Lasten ja nuorten hallitusohjelman mukaan aikuisiän hyvinvointi ratkaistaan yksilön varhaisina vuosina.

- Tämän takia ikääntyvän Suomen kannattaakin nyt voimakkaasti investoida lapsiin ja nuoriin. Lapsia ja nuoria ei saa jättää yksin. Päätösten vaikutuksia lapsiin tulee arvioida etukäteen, muistuttaa lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula.

- Vaikka monen suomalaisen lapsen ja nuoren elämä on kohtuullisen hyvin, muodostuu lasten, nuorten ja perheiden eriarvoistumisen kasvun pysäyttämisestä kuitenkin aikamoinen haaste seuraavalle hallitukselle. Siihen tarvitaan eri hallinnonalojen laajaa yhteistyötä sekä ammattilaisten parempaa kykyä kuunnella lapsia ja nuoria itseään, lisää Aula.

Lasten ja nuorten hallitusohjelma muistuttaa että kyse on  perheiden sekä taloudellisen että henkisen tuen tarpeista. Lisäksi avun perheille pitäisi tulla ajoissa - jo ennen lastensuojeluasiakkuutta.  Pahoinvoinnin ehkäisy hyvissä ajoin pitää myös kuntien ja valtion kustannuksia aisoissa.

Lasten ja nuorten hallitusohjelmassa vaaditaan aikaa lapsille ja arvoa kasvatukselle. Vanhempien kasvatustehtävän tarvitsema aika tulee ottaa huomioon kun tehdään työelämän ratkaisuja. Vuosittaista työaikaa tulee olla mahdollista lyhentää vanhemmuuden takia. Vanhempien osa-aikatyön tukea toivotaan ohjelmassa parannettavaksi kaikkien alle 9-vuotiaiden lasten osalta. Parisuhteiden tukea pitäisi myös vahvistaa. Eroavat vanhemmat tarvitsevat hekin enemmän sovittelevaa tukea jo varhaisessa vaiheessa.

Lapsi- ja nuorisojärjestöt vaativat myös alkoholin mielikuvamainonnan kieltämistä, koulun kehittämistä alueensa toimintakeskuksena, oppilashuollon palveluiden parantamista sekä lasten ja nuorten kohtaaman syrjinnän vähentämistä. Koulussa tulee tietojen ja taitojen oppimisen ohella vahvistaa lasten ja nuorten hyvinvointia kokonaisuutena. Lasten ja nuorten tulee saada vaikuttaa paremmin koulunsa arjessa.

Muita konkreettisia toimenpiteitä lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin parantamiseen ehdotetaan muun muassa seuraavasti:
  • lapsilisän ulottaminen 17-vuotiaisiin,
  • opiskelijoiden opintorahaan huoltajakorotus,
  • pienten koululaisten iltapäivähoidon järjestämisestä kuntien velvollisuus,
  • isälle korvamerkitään nykyistä pidempi vanhempainvapaan osuus,
  • alkoholiveroa nostetaan ja varmistetaan tuki vanhempien päihteiden käytöstä kärsiville lapsille,
  • kouluissa oppilaskuntatoiminta lakisääteiseksi myös alakouluihin,
  • jokaiselle peruskoulun päättävälle taataan jatko-opiskelupaikka ja opiskelun tukipalvelut,
  • lasketaan äänestysikäraja 16 ikävuoteen kuntavaaleissa sekä
  • varmistetaan oikeus kouluopetukseen kaikille maahanmuuttajalapsille.
Lasten ja nuorten hallitusohjelma on kokonaisuudessaan luettavissa Allianssin nettisivuilla osoitteessa alli.fi/huoneentaulu. Hallitusohjelmasta on tehty tiivistelmänomaisesti myös ns. huoneentaulu, jonka sähköisellä allekirjoittamisella kansanedustajaehdokkaat voivat sitoutua edistämään lapsi-, nuoriso- ja perhepoliittisia tavoitteita. Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry ylläpitää listaa allekirjoittaneista eduskuntavaaliehdokkaista ja julkaisee listaustietoja nettisivuillaan sekä julkistaa kevään aikana, miten puolueiden ehdokkaat sitoutuvat lasten ja nuorten hyvinvoinnin parantamiseen.

Asiasta antavat lisätietoja lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula p. 050 5309 697 sekä Allianssin pääsihteeri Jukka Tahvanainen p. 040 900 4875.