Hyppää sisältöön

LAPSIA SUOJATTAVA TEHOKKAAMMIN TUPAKAN TERVEYSHAITOILTA


Tiedote 1/2007 (9.1.2007)

Lapsiasiavaltuutettu ja Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus esittävät sosiaali- ja terveysministeriölle jättämässään aloitteessa, että sosiaali- ja terveysministeriö ryhtyisi mahdollisimman pikaisesti toimenpiteisiin tupakkalain muuttamiseksi siten, että se suojaisi nykyistä tehokkaammin lapsia ja nuoria tupakoinnilta ja tupakan terveyshaitoilta.

Tupakkatuotteiden vähittäismyynnin luvanvaraistaminen tulisi saattaa mahdollisimman pian eduskunnan käsiteltäväksi. Lapsiasiavaltuutettu ja Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus katsovat, että tupakan myynnin luvanvaraistamisella olisi merkitystä alaikäisten tupakoinnin aloittamiseen ja siten tupakoinnin yleisyyteen. Luvanvaraistamista koskeva hallituksen esityksen valmistelu ei ole kuitenkaan edennyt. Tupakkatuotteiden myynti ei nykyisin edellytä lupaa tai ilmoitusta eikä myyjiä koskevia tietoja kerätä kunnan, läänin tai valtakunnan tasolla.

Luvanvaraistamista koskevan lakiehdotuksen mukaan vähittäismyyntilupa voitaisiin myöntää vain sille, jonka myynnin valvontajärjestelyt ovat riittävät. Uusi lupajärjestelmä mahdollistaisi nykyistä tehokkaamman valvonnan ja tekisi myyntiluvan peruuttamisen mahdolliseksi, jos tupakkatuotteita on myyty alaikäiselle.

Lapsiasiavaltuutettu ja Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus pitävät tärkeänä, että tupakkalaki saatettaisiin tupakan hallussapidon ja alaikäiselle välittämisen osalta vastaamaan alkoholilain säännöksiä. Tupakkalaissa on kielletty tupakan myynti alaikäiselle, mutta tupakkatuotteiden hallussapitoa ja alaikäiselle välittämistä ei ole lainkaan rajoitettu. Alkoholilain mukaan alle 18-vuotiaalla ei ole oikeutta pitää hallussaan tai kuljettaa mitään alkoholijuomia. Myös alkoholijuoman välittäminen alaikäiselle on kielletty alkoholilaissa. Tupakkatuotteiden hallussapitoa ja välittämistä koskevien rajoitusten tulisi olla samassa suhteessa alkoholilain vastaavien rajoitusten kanssa.

Voimassaoleva tupakkalain tupakointia koskevat kiellot suojaavat lapsia ja nuoria tupakansavulle altistumiselta päiväkotien ja oppilaitosten sisätiloissa ja ulkoalueilla. Tupakointia ei ole kuitenkaan kielletty muilla lapsille ja nuorille tarkoitetuilla ulkoalueilla, kuten harrastus- ja vapaa-ajan toimintaympäristöissä. Lapsiasiavaltuutettu ja Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus esittävät, että tupakointikieltoa laajennettaisiin koskemaan muitakin pääasiassa alle 18-vuotiaille tarkoitettuja ulkoalueita.

Lisätiedot:
Lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula
Sosiaali- ja terveysministeriö p. (09) 160 73985

Ylijohtaja Ilkka Suojasalmi p. (09) 3967 2710
Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus