Lapsiasianeuvottelukunnan aloite lapsen oikeuksien päivän 20.11. määräämiseksi viralliseksi liputuspäiväksi

Sisäasiainministeriölle 28.5.2013

EHDOTUS
Lapsiasianeuvottelukunta ehdottaa, että sisäasiainministeriö määräisi lapsen oikeuksien päivän 20.11. viralliseksi, asetuksessa määritellyksi tai toissijaisesti Valtiokalenteriin merkityksi liputuspäiväksi.

PERUSTELUT
YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen vuosipäivä on kaikkien lasten ihmisarvon tunnustava merkkipäivä. Lapsijärjestöt ovat toivoneet siitä pitkään virallista liputuspäivää. Liputus lisää lapsen ihmisoikeuksien tunnettuutta ja kohottaa sopimuksen yhteiskunnallista merkitystä. Lapsilla ei ole omaa liputuspäivää, sellainen on kuitenkin äideillä, isillä ja lukuisilla edesmenneillä suurmiehillä ja -naisilla.

TAUSTAA
Lapsiasianeuvottelukunta on lapsiasiavaltuutetun työn apuna toimiva elin, jonka tehtävänä on lasten aseman ja oikeuksien sekä niitä koskevan viranomaisten yhteistyön edistäminen (laki lapsiasiavaltuutetusta 1221/2004, 4 §). Neuvottelukunnan tulee muun muassa tehdä ehdotuksia ja antaa lausuntoja lasten aseman ja oikeuksien edistämisestä (asetus lapsiasiavaltuutetusta 274/2005, 6 §). Aloitteen on valmistellut neuvottelukunnan lapsen oikeuksien viestinnän ja kansainvälisten asioiden jaosto Vantaan lasten asiantuntijaryhmän avustuksella.

Lastenpäivää vietettiin Suomessa kymmenen vuoden ajan lokakuun ensimmäisenä maanantaina, mutta vuodesta 2002 alkaen käytäntö muuttui ja lapsille omistettu päivä on nykyään marraskuun kahdeskymmenes. Aikaisempi lastenpäivän paikka perustui Suomen UNICEFin aloitteeseen vuodelta 1991. Tällöin yhdistys esitti, että kalenteriin merkittäisiin kansainvälinen lastenpäivä. Jo joulukuussa 1954 YK:n yleiskokouksen julkilausuma kehotti kaikkia jäsenvaltioita viettämään lokakuun ensimmäistä maanantaita kansainvälisenä lastenpäivänä.

Kansainvälinen käytäntö muuttui hieman 1990-luvulla, ja tärkeämmäksi lastenpäiväksi kohosi lapsen oikeuksien päivä 20.11. Lapsen oikeuksien päivä, 20. marraskuuta, on sekä lapsen oikeuksien julistuksen (v. 1959) että sopimuksen (v. 1989) syntymäpäivä. Mannerheimin Lastensuojeluliitto ehdotti 1980- luvulla lapsen oikeuksien päivän 20.11. merkitsemistä almanakkaan ja syksyllä 1999 myös Suomen UNICEF teki saman esityksen. Helsingin yliopistossa todettiin, että almanakkaan voidaan merkitä vain yksi lapsille omistettu päivä, ja niin sovittiin lastenpäivän siirrosta lokakuulta marraskuulle.

Vuonna 2007 järjestöt tekivät Pelastakaa Lapset -järjestön johdolla aloitteen päivän saamisesta liputuspäiväksi. Lasten, nuorten ja perheiden politiikkaohjelman ministeriryhmä kannatti 13.8.2008 järjestöjen tekemää hakemusta viettää lapsen oikeuksien päivää yleisenä liputuspäivänä. Juhlapäivän johdosta sisäasiainministeriö määräsi valtion virastoissa ja laitoksissa liputettavaksi perjantaina 20.11.2009 ja suositti vastaavaa yleistä liputusta tuona päivänä. Asetuksessa määritellyksi, viralliseksi liputuspäiväksi sisäasiainministeriö ei kuitenkaan päivää määrännyt. Päivää ei myöskään merkitty Valtiokalenteriin liputuspäiväksi.

On tavallista, että ehdotuksen toteutuminen uuden virallisen liputuspäivän saamiseksi kestää useita vuosia. Lapsen päivän viettämisen ajankohta on vuosien aikana muuttunut, ja siten liputuksen saamiselle ei ole ollut riittäviä perusteita. Nyt lapsen oikeuksien päivän vietto on vakiintunut YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen hyväksymisen viralliseen päivämäärään. Näin ollen kaikkien lasten olemassaolon tunnustava merkkipäivä tulisi saada liputuspäiväksi. Liputuspäivä on aina erityinen päivä. Liputus nostaa kulloinkin juhlittavan aiheen median otsikoihin ja aktivoi kansalaisia järjestämään erilaisia tapahtumia.

Viime vuosien aikana useat tahot ovat ottaneet yhteyttä lapsiasiavaltuutettuun lapsen oikeuksien päivän saamiseksi liputuspäiväksi. Myös lapset ja nuoret itse ovat olleet aktiivisia. Ehdotuksia ovat tehneet Plan Suomi säätiön lastenhallitus sekä Vantaan lasten vaikuttajaryhmä. Liitteenä ovat Vantaan lasten vaikuttajaryhmän laatimat perustelut aloitteelle.

Lapsiasianeuvottelukunta esittää lapsen oikeuksien päivää ensisijaisesti viralliseksi, asetuksessa määrätyksi liputuspäiväksi. Toissijaisesti lapsiasianeuvottelukunta esittää lapsen oikeuksien päivän merkittäväksi liputuspäiväksi Valtiokalenteriin.

Jyväskylässä 28.5.2013

Maria Kaisa Aula Lapsiasiavaltuutettu
Lapsiasianeuvottelukunnan puheenjohtaja
[email protected]

Reetta Peltonen Lapsiasianeuvottelukunnan sihteeri
[email protected]

LIITE

Lasten perusteluja lapsiasianeuvottelukunnan aloitteeseen:
lapsen oikeuksien päivä liputuspäiväksi

Vantaan lasten asiantuntijaryhmän perusteluja siitä,
a) miksi lapsia pitäisi juhlia
b) miksi lapsen oikeuksia pitäisi juhlia

Vantaan lasten asiantuntijaryhmän päättäjäiskokous 7.5.2013. Kokoukseen osallistui yhteensä 11 jäsentä.

a) Miksi lapsia pitäisi juhlia?
 • Koska ilman lapsia ei olisi aikuisia
 • Koska äitejä ja isejä juhlitaan
 • Koska äideillä ja isilläkin on oma juhlapäivä
 • Lapsia pitäisi juhlia, koska vanhempiakin juhlitaan
 • Isejä ja äitejä juhlitaan, niin miksei lapsia
 • Koska lapset ovat tulevaisuus
 • Koska lapset ovat tulevia aikuisia
 • Siksi että LAPSET muistetaan!
 • Koska lapset ovat niin ihania, hauskoja, rakkaita, iloisia ja kaikin puolin parhaita
 • Koska lapsilla on luovempia ideoita ja me olemme niin hyviä olemaan lapsia
 • Että jos aikuiset rakentavat leikkipuiston niin lapset saavat jotain heille mukavaa
b) Miksi lapsen oikeuksia pitäisi juhlia?
 • Lapsilla on paljon kieltoja niin niitä oikeuksia mitä lapsilla on pitäisi juhlia
 • Siksi, että oikeudet ovat tärkeitä!
 • Koska oikeudet ovat tärkeitä, jos "juhlisimme" niitä niin ehkä ne maat joilla ei ole lasten oikeuksia tajuaisivat, että ne ovat tärkeitä
 • Aikuiset muistaisi, että lapsilla on oikeuksia
 • Vanhemmatkin muistaisivat, että lapsillakin on oikeuksia
 • Koska muuten jos lapsilla ei olisi oikeuksia kukaan ei luottaisi toisiinsa
 • Lapsia toteltaisiin vähän
Sisäasiainministeriön vastaus 4.10.2013 lapsiasianeuvottelukunnan aloitteeseen