LAPSIASIANEUVOTTELUKUNNAN ALOITE NS. LASTENSUOJELULLISESTA ADOPTIOSTA JA ERÄISTÄ MUISTA ADOPTIOON LIITTYVISTÄ SEIKOISTA

 

Lue aloite