LAPSIASIANEUVOTTELUKUNNAN KANNANOTTO YKSIN MAAHAN TULEVIEN TURVAPAIKANHAKIJALASTEN VASTAANOTON KEHITTÄMISESTÄ

 

Lue kannanotto