Hyppää sisältöön

LAPSIASIANEUVOTTELUKUNTA HALUAA PAREMPAA TUKEA VÄKIVALLAN JA HYVÄKSIKÄYTÖN LAPSIUHREILLE


Mediatiedote 10.12.2012
Lapsiasianeuvottelukunta kiirehtii parempaa tukea väkivallan ja hyväksikäytön lapsiuhreille. Neuvottelukunta vetoaa vastuuministeriöihin "Lastenasiaintalo"- palvelua pilotoivan hankkeen rahoituksen turvaamiseksi.

Lastenasiaintalo -palvelukokonaisuus loisi yhtenäisen, eri viranomaisten ja palveluiden toimintaa koordinoivaan rakenteen, joka varmistaisi sekä ripeän rikostutkinnan että lapsen ja perheen tuen.

– Nykyinen väkivallan ja hyväksikäytön uhriksi joutuneen lapsen tuen ja myös rikostutkinnan toimintamalli on liian hajanainen ja koordinoimaton. Islannista lähtöisin olevaa "lastenasiaintalo" -palvelumallia on sovellettu jo menestyksellisesti muissa Pohjoismaissa, kertoo lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula kannanoton taustasta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos suunnittelee poliisin ja tuomioistuinten toimintaa sekä sosiaali- ja terveystoimen palveluita yhdistävän Lastenasiaintalo-palvelukokonaisuuden pilotointia Suomessa. Se alkaisi vuoden 2014 alusta todennäköisesti jonkin nykyisen yliopistosairaalan toiminta-alueella.

Tavoitteena on uudistaa palvelujärjestelmää luomalla poikkihallinnollinen ja moniammatillinen erityispalvelu fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa kokeneille lapsille. Palvelu yhdistää voimavaroja sekä valtion poliisi- ja syyttäjälaitoksesta että kunnallisesta sosiaali- ja terveydenhuollosta.

– Kun rikosepäilyn selvittäminen ja uhrin auttaminen keskitetään yhteen ja samaan tilaan, lapsen ei tarvitse joutua haastateltavaksi ja tutkittavaksi monessa eri paikassa. Lapsiuhrin kannalta on tärkeää, että viranomaisten yhteistyö toimii ja myös tilat ovat lapsiystävälliset,  lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula korostaa.

Nykyinen palvelujärjestelmä ja rikostutkinnan prosessi ovat koordinoimattomia ja alueellisesti siinä on suuriakin osaamiseroja. Järjestelmästä puuttuvat perheen kriisiauttamisen järjestelmälliset käytännöt. Puutteita on myös ylipäätään lapsiin kohdistuvan väkivallan tunnistamisessa ja siihen puuttumisessa.

Uuden palvelukokonaisuuden lähtökohtana on viranomaisten moniammatillinen yhteistoiminta ja tietojen jakaminen lapsen edun ja oikeuksien takaamiseksi. Lastenasiaintalo tarjoaa lapsilähtöiset puitteet paitsi tutkia ja korjata tapahtunutta, myös ehkäistä ja ennakoida lasten elinoloihin liittyviä riskejä.

Lapsiasianeuvottelukunta haluaa varmistaa kolmivuotisen hankkeen rahoituksen sekä toiminnan lainsäädännöllisten tarpeiden selvittämisen. Toimintaan tulee liittää laaja arviointitutkimus, jonka tuloksia hyödynnetään lastenasiaintalotoiminnan laajentamisessa valtakunnalliseksi.

Lapsiasianeuvottelukunta on lapsiasiavaltuutetun työn tukena toimiva asiantuntijaelin, jonka tehtävänä on edistää lasten asemaa ja oikeuksia sekä niitä koskevaa viranomaisten yhteistyötä.

Lapsiasianeuvottelukunnan kannanotto: lastenasiaintalo-hankkeen toimintaedellytysten turvaamiseksi
Mikä on lastenasiaintalo? 

Lisätietoja

Maria Kaisa Aula
Lapsiasiavaltuutettu
050 530 9697
0295163414
[email protected]