Hyppää sisältöön

LAPSIASIANEUVOTTELUKUNTA: KUNTAUUDISTUKSESSA ENNAKOITAVA LAPSIVAIKUTUKSIA


Mediatiedote 19.12.2011
Lapsiasianeuvottelukunta perää lapsivaikutusten arviointia kuntauudistukseen. Se edellyttää, että uudistuksen vaikutuksia lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin ennakoidaan aktiivisesti niin valtakunnallisesti kuin paikallisestikin.

- Lapsivaikutusten arvioinnin osaamista tulee vahvistaa niin kansallisesti kuin paikallisestikin osana kuntauudistusta, neuvottelukunta huomauttaa kannanotossaan.

Neuvottelukunnan puheenjohtaja, lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula muistuttaa, että Suomen valtio on sitoutunut YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen, jonka mukaan julkisen vallan ratkaisuissa tulee lapsen etu asettaa etusijalle.

- Tämä on tarpeen pitää mielessä myös kuntauudistuksen suunnittelussa ja toimeenpanossa. Päättäjien ja virkamiesten tulee ottaa selvää myös lasten, nuorten ja vanhempien näkemyksistä osana ratkaisujensa lapsivaikutusten arviointia, Maria Kaisa Aula toteaa.

Lapsiasianeuvottelukunta korostaa, että kuntauudistuksella tulee edistää lasten ja perheiden yhdenvertaisuutta, palveluiden saatavuutta omalla asuinalueella, ehkäisevien palveluiden vahvistumista sekä paikallisten yhteisöjen vapaaehtoistoimintaa.

- Lasten tasa-arvoinen pääsy palveluihin sekä palveluiden laatu asuinkunnasta riippumatta on yksi keskeisimpiä puutteita YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen toteutumisen kannalta Suomessa, lapsiasianeuvottelukunta huomauttaa.

Neuvottelukunta muistuttaa, että erityisryhmien kuten vammaisten lasten ja maahanmuuttajalasten sekä heidän perheidensä palveluissa osaamista tulee parantaa. Erikseen on huomioitava harvaan asutuilla alueilla asuvien lasten palveluiden turvaaminen. Esimerkiksi lastensuojelun verkkopalveluiden kehittämiseen tarvitaan kansallisia ratkaisuja.

Neuvottelukunnan mielestä lasten, nuorten ja perheiden palveluita tulee jatkossa johtaa ja suunnitella yli hallinnonalarajojen. Niistä tulee kehittää hallinnonalarajat ylittäviä toiminnallisia ja asiakaslähtöisiä kokonaisuuksia. Toimintakulttuurien muutokset vaativat keskustelua ja aikaa.

Kannanotossa todetaan, että kuntakoon suurentuessa korostuu myös  tiedolla johtaminen. Tarvitaan parempaa tietoa erilaisten ja eri-ikäisten lasten hyvinvoinnista kunnan eri alueilla sekä mahdollisuuksia kansalliseen vertailuun. Palveluita tulee myös räätälöidä asuinalueiden erilaisiin tarpeisiin.

Kannanotto on toimitettu kuntauudistuksesta vastaavalle ministeri Henna Virkkuselle sekä uudistusta valmistelevan työryhmän jäsenille.

Lapsiasianeuvottelukunta verkostoi valtionhallinnon, kuntien, järjestöjen ja muiden asiantuntijoiden osaamista lapsiasioissa. STM:n yhteydessä toimivan neuvottelukunnan tehtävänä on edistää aloittein lapsen oikeuksia ja hyvinvointia sekä toimia lapsiasiavaltuutetun tukena.

Lisätietoja:

Anne Hujala
Ylitarkastaja
Lapsiasiavaltuutetun toimisto
Puh. 09 160 73991
050 410 1864 [email protected]