Hyppää sisältöön

Lapsiasiavaltuutettu: Ääriliikkeet nujerretaan koulussa

Tiedote 21.9.2016,
julkaisuvapaa heti

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila vaatii Suomen hallitukselta ja eduskunnalta päätöksiä, joilla lisätään nuorisotyöntekijöitä kouluihin, vahvistetaan opettajien kykyä demokratiakasvatukseen sekä palautetaan laajempana niin sanottu koulupoliisitoiminta.

– Suomalaisten nuorten valmius laittomien keinojen käyttöön on ollut selvässä kasvussa. Tämä on ollut tiedossa useita vuosia. Kehitys on ollut sama suuressa osassa Eurooppaa, mutta Suomessa laittomien keinojen käytön kasvu on ollut muihin Pohjoismaihin verrattuna selkeästi suurempaa, Kurttila toteaa viitaten suomalaisnuorten kansalaispätevyyteen ja yhteiskunnallisiin asenteisiin liittyvään tutkimustietoon.

Lapsiasiavaltuutettu Kurttila toivoo päätöksentekijöiden ottavan tosissaan tiedon, että Suomessa nuoret maahanmuuttajakriittiset koululuiset suhtautuvat väkivallan käyttöön kaikkein vähiten kielteisesti verrattuna muihin oppilasryhmiin sekä Suomessa että Euroopassa.

– Näiden nuorten ajatuksia ei kohdata ja haasteta koulussa. Kotien tehtäväksi tätä ei pidä yksistään jättää. Suomessa päätöksentekijät tekevät virheen, mikäli he eivät uskalla kohdata nuorten keskuudessa olevaa ääriajattelua. Nyt valtiovallan toimet kohdistuvat jälkijättöiseen reagointiin. Päätöksentekijät eivät ole valmiita ymmärtämään, ettei laittomaan toimintaan valmiiden nuorten selittävänä tekijänä ole niinkään kotitausta tai syrjäytyminen, vaan oleellinen tekijä liittyy oppilaiden kiinnittymiseen kouluun. Laittomiin keinoihin valmiit nuoret eivät luota kouluun, heidän suhteensa opettajiin on huono ja he eivät koe voivansa vaikuttaa koulun sääntöihin. Demokratian ja oikeusvaltion sekä perus- ja ihmisoikeuksien syvällisen ymmärtämisen ympäristö on koulu sekä ajatuksellisena paikkana että toiminnallisena ympäristönä. Korostan, että ääriajatukset on kohdattava lasten ja nuorten maailmassa ennen kuin niistä rakentuu aikuisten maailmassa liikkeitä ja verkostoja. Tässä Suomi on myöhässä vuosia, Kurttila päättää.

Lisätietoa:

Tuomas Kurttila,
Lapsiasiavaltuutettu
p. 050 544 3757