Hyppää sisältöön

LAPSIASIAVALTUUTETTU EHDOTTAA LASTEN KOULUKOKEMUSTEN KANSALLISTA ARVIOINTIA


Mediatiedote 20.2.2012
Lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aulan mielestä lasten kokemuksia koulusta tulee hyödyntää paremmin koulun kehittämisessä. Hänestä on syytä selvittää, miksi lapset hyvistä oppimistuloksista huolimatta ovat kertoneet viihtyvänsä huonosti koulussa.

Lapsiasiavaltuutettu ehdottaa opetus- ja kulttuuriministeriölle, että se teettäisi kansallisen arvioinnin hyvän koulun kriteereistä lasten näkökulmasta.

– Asiasta tulee kysyä suoraan lapsilta. Liian usein aikuiset sivuuttavat lasten kokemukset kehittämistyössään,  Maria Kaisa Aula harmittelee.

Suomalaisten lasten kouluviihtyvyyden ja -hyvinvoinnin puutteista on keskusteltu paljon   2000-luvun aikana, mutta asiasta ei ole tehty kunnollista kartoitusta lasten itsensä parissa. YK lapsen oikeuksien komitea suositteli kesällä 2011 Suomen hallitukselle, että se selvittäisi lasten koulutyytymättömyyden syyt.

– Opetus- ja kulttuuriministeriön teettämä arviointi saisi myös koulujen päättäjät ottamaan asian vakavasti, perustelee lapsiasiavaltuutettu ehdotustaan. Arvion voisivat tehdä opetushallitus ja Koulutuksen arviointineuvosto.

Koulu nousi esille myös Suomen Lasten Parlamentin jäsenten viime marraskuussa täysistunnossaan lapsiasiavaltuutetulle kirjoittamista terveisistä. Lapsiasiavaltuutettu on välittänyt lasten terveiset sekä koulukokemusten arviointia koskevan aloitteensa opetusministeri Jukka Gustafssonille.

– Lähes puolet yli 300 lapsen terveisistä päättäjille koski koulua.  Joka neljäs terveinen liittyi kouluruokailuun. Lasten kannalta tärkeät koulun parannukset voivat olla hyvin pienistä asioista kiinni: "Oppiaineet menevät hyvin mutta urheilupalloja tarvitaan ", Maria Kaisa Aula kertoo Lasten Parlamentin jäsenen kommentoineen.

– Myös kouluterveydenhuollossa lapset näkivät kehitettävää. Kiusaamisen ehkäisemiseen tarvitaan lasten mielestä entistä parempia keinoja,  lapsiasiavaltuutettu jatkaa Lasten Parlamentin jäsenten terveisistä.

Lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula toteaa, että yleisemminkin hänen keskusteluissaan koululaisten kanssa nousevat toistuvasti esille juuri kouluruokaan, koulun tiloihin ja pihaan sekä kiusaamiseen, koulun ilmapiiriin ja lasten vaikutusmahdollisuuksiin liittyvät teemat.

Lisätietoja

Lapsiasiavaltuutettu

Maria Kaisa Aula
+358 9 160 73985
+358 50 530 9697 [email protected]