Hyppää sisältöön

LAPSIASIAVALTUUTETTU EHDOTTAA LASTENOHJELMIEN LAATUARVIOTA

Tiedote 08/2006 (18.4.2006)


Lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula on ehdottanut liikenne- ja viestintäministeriölle television eri kanavien lastenohjelmien laatua vertailevan tutkimuksen tekemistä.

Lastenohjelmien väkivaltaiset toimintamallit, liiallinen kilpailuhenkisyys ja vinoutuneet sukupuoliroolimallit ovat huolenaiheena julkisessa keskustelussa. Kymmenet tuhannet kansalaiset ovat allekirjoittaneet keuruulaisten nuorten aloitteesta vetoomuksen laadukkaampien lastenohjelmien puolesta nettiosoitteessa www.lastenasialla.net. Vetoomus luovutettiin tänään kulttuuriministeri Tanja Karpelalle. Myös lapsiasiavaltuutetun toimistoon on tullut lasten vanhempien yhteydenottoja samasta aiheesta.

Lapsiasiavaltuutetun aloitteen mukaan tutkimuksessa tulisi arvioida erityisesti ohjelmien väkivaltaisuutta, niiden tarjoamia sukupuoliroolimalleja sekä ongelmanratkaisutapoja. Lisäksi tulisi arvioida minkä ikäisille lapsille ohjelmat parhaiten soveltuisivat. Tutkimuksen tuloksista tulisi tiedottaa aktiivisesti lasten vanhemmille sekä lasten parissa työskenteleville.

Liikenne- ja viestintäministeriö on vastannut lapsiasiavaltuutetun aloitteeseen. Vastauksen mukaan ehdotus lastenohjelmia koskevaksi tutkimukseksi on perusteltu. Kyseeseen voisi tulla kvantitatiivinen kuvaileva tutkimus, jonka tarkoituksena olisi omalta osaltaan luoda faktapohjaa keskustelulle lastenohjelmien laadusta ja merkityksestä lasten kehitykselle. Ministeriö pyrkii etenemään asiassa viimeistään ensi syksynä.