Hyppää sisältöön

LAPSIASIAVALTUUTETTU HAASTOI: ILMAJOESTA MAAKUNNAN LAPSI- JA NUORISOYSTÄVÄLLISIN KUNTA


Verkkouutinen 31.8.2012
Vaikka lapset ja nuoret eivät äänestäkään kuntavaaleissa, ovat he kuitenkin kuntalaisina yhdenvertaisia. Lasten ja nuorten hyvinvointi ratkaisee kunnan elinvoimaisuuden ja tulevaisuuden mahdollisuudet, muistutti lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula puhuessaan Jaakko Ilkan koulun ja lukion vihkiäisissä Ilmajoella perjantaina.
Lapsiasiavaltuutettu kiitteli kunnan päättäjiä siitä, että he ovat osoittaneet käytännössä arvostavansa lapsia ja nuoria investoidessaan koulun ja lukion peruskorjaukseen. Hän ehdotti kunnan tavoitteeksi olla Etelä-Pohjanmaan lapsi- ja nuorisoystävällisin kunta.
– Se kannattaa pitemmän päälle myös taloudellisesti:  Aikuisten päätökset ja valinnat sen ratkaisevat, Maria Kaisa Aula totesi.

Aito kohtaaminen arjessa rakentaa hyvinvointia

– Koulu on lasten ja nuorten kannalta tärkein kuntapalvelu. Lapsille hyvässä kunnassa voi oppia, liikkua, leikkiä ja harrastaa turvallisessa ympäristössä, Maria Kaisa Aula viittasi lapsille kevättalvella tehtyyn kyselyyn.
– Monissa kunnan palveluissa juuri lapset ja nuoret ovat käyttäjien pääosa.  Koulun lisäksi näin on kirjastossa, liikuntapaikoissa ja harrastuksissa, joukkoliikenteessä sekä ruokapalveluissa. Liian harvoin niistä kuitenkaan lasten palautteita kysytään, hän huomautti.
Maria Kaisa Aula kehotti kuntavaaleihin valmistautuvia nykyisiä ja tulevia päättäjiä keskustelemaan koululla yläkoululaisten ja lukiolaisten kanssa näiden kokemuksista.
– Lasten ja nuorten mielestä hyvän koulun kriteerit eivät välttämättä ole aivan samat kuin opettajien ja vanhempien kriteerit. Kaikkien näkökulmat ovat kuitenkin tärkeitä ja huomionarvoisia kun hyvää koulua tavoitellaan, hän sanoi.
Lapsiasiavaltuutetun mielestä lasten ja nuorten kannalta hyvä kunta on kiinni paitsi rahasta myös aikuisten asenteista:  Kiinnostaako päättäjiä  lasten ja nuorten näkökulma? Ajattelevatko aikuiset kuitenkin jo tietävänsä mitä nuorilla on mielessä?
– Aito kohtaaminen rakentaa hyvinvointia, Maria Kaisa Aula painotti.

Yhteisöllistä toimintakulttuuria kehittämään

Peruskoulun uusittavista opetussuunnitelman perusteista Maria Kaisa Aula totesi, että  koulun tietosisältöä olisi vara vähän karsiakin.
– Teorian lisäksi tarvitaan käytäntöä ja oman kokemuksen kautta oppimista.  Enemmän voitaisiin antaa aikaa lasten ja nuorten kohtaamiselle sekä koulun yhteisöllisen toimintakulttuurin kehittämiselle, hän sanoi.
Maria Kaisa Aula painotti myös koulun ja vanhempien yhteistyön tärkeyttä.
–  Vastuullinen kansalaisuus, yhteisössä toimiminen, jokaisen yhtäläinen ihmisarvo, toisesta välittäminen, erilaisuuden hyväksyminen ja hyvät tavat ovat asioita, joita opitaan kotona mutta myös koulussa.