Mediatiedote 12.11.2013

Lapsiasiavaltuutettu hakee uusia nuoria neuvonantajaryhmäänsä

Lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula hakee uusia jäseniä nuorten neuvonantajaryhmäänsä. Lapsiasiavaltuutettu on itsenäinen viranomainen, joka vaikuttaa päättäjiin lasten ja nuorten oikeuksien ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Tätä varten lapsiasiavaltuutettu selvittää lasten ja nuorten mielipiteitä ja välittää niitä päättäjille.

Lapsiasiavaltuutetun apuna on ollut nuorten neuvonantajien ryhmä syksystä 2010 lähtien. Nuorille itselleen ryhmässä toimiminen on ollut mukava ja mielenkiintoinen kokemus.

– Toiminnassa saa tosi arvokasta tietoa, kun pääsee keskustelemaan valtioneuvoston tiettyihin tehtäviin nimeämien henkilöiden kanssa sekä tutustumaan eduskunnan ja ministeriöiden toimintaan, lahtelainen Kimi Uosukainen toteaa.

– Toiminta on erittäin hyödyllistä. Koen vaikuttaneeni päättäjiin mielipiteilläni ja lausunnoillani, eikä tällaisesta toiminnasta haittaa omalle CV:llekään ole, Aatu Juovanen Aurasta määrittelee.

– Ryhmässä oleminen on ollut mukavaa, sillä se on avoin ja keskusteleva. Mieleenpainuvaa mielipiteen vaihtoa tuli esille esimerkiksi viime keväänä, kun valmistauduimme vierailemaan eduskunnan tarkastusvaliokunnassa ja pohdimme, mitä syrjäytyminen tarkoittaa, Juho Räty Tampereelta muistelee.

– On hieno osoitus valtiohallinnolta, että lapsiasiavaltuutetun toimiston yhteyteen on pystytty kokoamaan tällainen nuoria yhteen kokoava toimielin. Vaikuttaa siltä, että nuorten näkemykset oikeasti kiinnostavat päättäjiä, jyväskyläläinen Santeri Lohi kiittää.

Neuvonantajaryhmässä nuoret perehtyvät ja ottavat kantaa lapsiasiavaltuutetulla arvioitavina oleviin lakiehdotuksiin ja valtiohallinnon suunnitelmiin. Ryhmä on ottanut kantaa muun muassa alkoholimainontaan, opetussuunnitelmauudistukseen sekä nuorille tärkeiden asioiden huomioon ottamiseen kuntauudistuksessa. Ryhmä on myös tavannut opetusministeri Jukka Gustafssonin ja kuntaministeri Henna Virkkusen sekä apulaisoikeusasiamies Maija Saxlinin.

Nuoriksi neuvonantajiksi voivat hakea 13–18-vuotiaat, lasten ja nuorten ihmisoikeuksien edistämisestä kiinnostuneet nuoret 25.11.2013 mennessä. Ryhmää täydennetään tänä syksynä 6–8 uudella jäsenellä, jotka sitoutuvat toimintaan ainakin yhdeksi lukuvuodeksi.

Uudet jäsenet valitaan marras-joulukuun aikana. Toiveena on, että neuvonantajiin kuuluisi tyttöjä ja poikia eri puolilta Suomea sekä erilaisista kieli-, kulttuuri- ja muista taustoista. Nuorten matkakulut korvataan eli toiminnasta ei aiheudu osallistujille kuluja.

Ryhmä kokoontuu 4–5 kertaa lukuvuoden aikana pääasiassa Jyväskylässä. Myös etäyhteyksien käyttäminen (video, skype, Lync) on mahdollista. Esteettömyys niin liikkumisen kuin viestimisenkin tavoissa otetaan huomioon.

Uudet jäsenet valitaan marras-joulukuun aikana. Toiveena on, että neuvonantajiin kuuluisi tyttöjä ja poikia eri puolilta Suomea monenlaisista kieli-, kulttuuri- ja muista taustoista. Nuorten matkakulut korvataan, joten toiminnasta ei aiheudu osallistujille kuluja.

Tietoa nuorten neuvonantajien toiminnasta 

 

Lisätietoja

Jouko Laaksonen
ylitarkastaja
Lapsiasiavaltuutetun toimisto
02951 63419
jouko.laaksonen(at)stm.fi