Tiedote 28.10.2013

Lapsiasiavaltuutettu hakee uusia nuoria neuvonantajaryhmäänsä

Lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula hakee uusia jäseniä nuorten neuvonantajaryhmäänsä.

Voit hakea ryhmään, jos olet 13–18-vuotias ja sinua kiinnostavat lasten ja nuorten ihmisoikeudet ja niiden edistäminen Suomessa. Ryhmään voi hakea 25.11.2013 mennessä vapaamuotoisella hakukirjeellä. Ohjeet kirjeen tekoon ja lähettämiseen löytyvät tämän tiedotteen lopusta.

Lapsiasiavaltuutetun nuorten neuvonantajaryhmä (NuoNe) on perustettu syksyllä 2010. Ryhmää täydennetään tänä syksynä 6–8 uudella jäsenellä. Hakijoiden tulisi olla valmiita sitoutumaan toimintaan ainakin yhdeksi lukuvuodeksi. Yhteensä ryhmässä on 16 jäsentä.

Lukuvuoden aikana ryhmä kokoontuu 4–5 kertaa, pääasiassa Jyväskylässä. Myös etäyhteyksien käyttäminen (video, skype, Lync) on mahdollista. Esteettömyys niin erilaisissa liikkumisen kuin viestimisenkin tavoissa otetaan huomioon.

Kokoontumiset ovat muutaman tunnin mittaisia. Keskusteluissa on mukana koko lapsiasiavaltuutetun toimiston henkilökunta. Nuorten matkakulut korvataan eli toiminnasta ei aiheudu osallistujille kuluja.

Lapsiasiavaltuutettu on itsenäinen viranomainen, joka vaikuttaa päättäjiin lasten ja nuorten oikeuksien ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Tätä varten lapsiasiavaltuutettu selvittää lasten ja nuorten mielipiteitä ja välittää niitä päättäjille.

Neuvonantajaryhmässä voit perehtyä ja ottaa kantaa erilaisiin lapsiasiavaltuutetun käsittelyssä oleviin asioihin kuten lakiehdotuksiin sekä valtiohallinnon suunnitelmiin. Aiemmat neuvonantajat ovat ottaneet kantaa mm. alkoholimainontaan, opetussuunnitelmauudistukseen sekä lasten ja nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksiin kunnassa. Neuvonantajat tapaavat myös päättäjiä kuten ministereitä ja kansanedustajia. Neuvonantajat ovat myös antaneet ohjeita ja neuvoja valtionhallinnon eri toimijoille lasten ja nuorten asioissa.

Lapsiasiavaltuutetun neuvonantajaryhmän jäsenenä voit vaikuttaa, pohtia asioita yhdessä toisten nuorten kanssa, saat tietoa ajankohtaisista vireillä olevaista asioista sekä voit osallistua erilaisiin tapaamisiin ja tilaisuuksiin.

Lapsiasiavaltuutetun toimisto valitsee uudet jäsenet hakemusten perusteella marras joulukuun aikana.

Neuvonantajaryhmän valinnoissa painotetaan yhdenvertaisuuden tavoitetta. Ryhmään toivotaan mukaan sekä tyttöjä että poikia, eri kielisistä, kulttuurisista ja muista taustoista tulevia nuoria sekä alueellista edustavuutta.

Esimerkkejä neuvonantajaryhmän aiemmasta toiminnasta voit käydä katsomassa täältä:

Nuoret neuvonantajat eduskunnassa 17.4.2013
Nuorten ohjeistus lainvalvojien tarkastuskäynneille 17.4.2013
Nuoret mukaan kuntauudistusta valmistelemaan 13.6.2012
Koululaiset mukaan opetussuunnitelmien laadintaan 7.8.2012

Näin haet lapsiasiavaltuutetun nuorten neuvonantajaryhmään

Nuorten neuvonantajaryhmään voi hakea vapaamuotoisella hakemuksella. Kerro hakemuksessa nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi, sähköpostiosoitteesi, syntymävuotesi sekä vanhempasi nimi ja puhelinnumero.

Kerro myös:

• Mitä koulua käyt tai missä opiskelet?
• Miksi olet kiinnostunut toimimisesta lapsiasiavaltuutetun nuorten neuvonantajaryhmässä?
• Onko sinulla kokemuksia osallistumisesta ja vaikuttamisesta koulussa tai muualla?

Lähetä kirjoittamasi hakemus

1) sähköpostitse osoitteeseen [email protected], kirjoita viestin aiheeksi "hakemus nuorten
neuvonantajaryhmään"

tai

2) postitse osoitteeseen Lapsiasiavaltuutetun toimisto, Vapaudenkatu 58A, 40100 Jyväskylä, kirjoita
kirjekuoreen "hakemus nuorten neuvonantajaryhmään"

 

Lisätietoja:

Jouko Laaksonen
ylitarkastaja
[email protected]
puh. 0295 163 419