LAPSIASIAVALTUUTETTU HAKEE UUSIA NUORIA NEUVONANTAJARYHMÄÄNSÄ

Tiedote 19.9.2011
Lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula hakee uusia jäseniä neuvonantajaryhmäänsä. Ryhmä koostuu yli 13-vuotiasta nuorista, joita kiinnostavat lasten ja nuorten oikeudet ja niiden edistäminen Suomessa. Pääasiassa Jyväskylässä kokoontuvaan ryhmään etsitään 3-5 uutta jäsentä, jotka ovat valmiita sitoutumaan toimintaan ainakin yhdeksi lukuvuodeksi.Syksyllä 2010 perustettu neuvonantajaryhmä on ensimmäisen toimintavuotena aikana koostunut kahdeksasta keskisuomalaisesta nuoresta.

Nuorista koottavan neuvonantajaryhmän tehtävänä on näkemyksillään tukea lapsiasiavaltuutettua hänen työssään. Lapsiasiavaltuutettu on itsenäinen viranomainen, joka edistää lapsen edun ja ihmisoikeuksien toteutumista yleisellä yhteiskunnallisella tasolla. Työ on vaikuttamista päättäjiin sekä lasten ja nuorten omien näkemysten välittämistä päättäjille. Lapsen oikeudet kuuluvat kaikille alle 18-vuotiaille.

Nykyisen ryhmän jäsenet ovat tavanneet päättäjiä Jyväskylässä ja eduskunnassa Helsingissä. He ovat ottaneet kantaa esimerkiksi alkoholimainontaan, kunnallisvaalien äänestysikään, peruskoulun tuntijakouudistukseen sekä oppilashuoltolain säätämiseen. Ryhmä kertoi omat näkemyksensä suomalaisten lasten ja nuorten hyvinvoinnista YK:n lapsen oikeuksien komitean jäsenelle hänen vieraillessa Jyväskylässä viime toukokuussa. Ryhmän jäsenet ovat myös osallistuneet Strasbourgissa ja Belfastissa yhteistyöhön Euroopan muiden lapsiasiavaltuutettujen vastaavien nuorten ryhmien kanssa.

Lukuvuoden aikana ryhmä kokoontuu noin 4-5 kertaa. Kokoontumiset ovat parituntisia vapaamuotoisia keskustelutilaisuuksia, joihin osallistuu myös lapsiasiavaltuutetun toimiston edustaja. Kokoontumisten matkakulut korvataan eli toiminnasta ei aiheudu osallistujille kuluja.

Ryhmään voi hakea 9.10.2011 mennessä lomakkeella, joka löytyy lapsiasiavaltuutetun verkkosivuilta www.lapsiasia.fi.

Lapsiasiavaltuutetun toimisto valitsee uudet jäsenet yhdessä nuorten neuvonantajien kanssa hakemusten perusteella lokakuun aikana. 
Lisätietoja

Johanna Kiili
ylitarkastaja
[email protected]
puh. 050 405 1700