Hyppää sisältöön

Lapsiasiavaltuutettu: Hallitukselta lapsitekoja budjettiin – köyhyyttä vastaan toimia

Tiedote 10.8.2016
Julkaisuvapaa heti

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila vaatii hallitukselta toimia valtion ensi vuoden talousarviossa lapsiperheköyhyyden helpottamiseksi.

– Suomessa lapsista noin joka kymmenes elää köyhässä perheessä. Kuitenkin yhden vanhemman perheistä noin joka viides on pienituloinen, mikä on lähes kolminkertainen määrä kahden vanhemman perheisiin verrattuna. Hallituksen on tunnistettava, että pienituloisiin perheisiin kuuluvista lapsista yli puolet elää työssä käyvässä kotitaloudessa. Näissä perheissä palkalla ei tulla toimeen. Lapselle perheen köyhyys lisää riskiä syrjintään ja huono-osaisuuteen myöhemmässäkin vaiheessa elämää, Kurttila muistuttaa.

Lapsiasiavaltuutettu pitää tärkeänä, että hallitus uudistaa toimeentulotuen myöntämistä, varaa kunnille lisärahoitusta ehkäisevän toimeentulotuen myöntämiseen sekä vahvistaa lapsiperheiden kotipalvelua.

–Hallituksen on huolehdittava, että Suomen vaikea ja pitkittynyt taloudellinen pysähtyneisyys ei syrjäytä heikompiosaisia lapsia. Tämä vaatii päätöksiä. Toimeentulotuen myöntämisessä ei tulisi ottaa huomioon lapsilisää. On väärin, että köyhimmiltä perheiltä lapsilisät käytännössä leikataan pois. Lapsilisän tulisi olla niin sanottu etuoikeutettu tulo, mikä korostaisi sen universaaliutta ja lapsikohtaisuutta. Kuntien jatkossakin myöntämään ehkäisevään toimeentulotukeen on saatava riittävät voimavarat, jotta kunnissa voidaan esimerkiksi taata köyhimpien lasten harrastaminen. Ehkäisevän toimeentulotuen ylläpitäminen vaatii kunnilta ja valtiolta vahvaa yhteistyötä. Lapsiperheiden kotipalveluun valtio on lisännyt rahoitusta, mutta edelleen erot kuntien välillä ovat suuret. Pelkän rahan lisäämisen ohella on kiinnitettävä huomiota lapsiperheiden kotipalvelun laatuun ja helppoon saatavuuteen. Lapsiperheiden kotipalvelulle on valmisteltava kansalliset laatukriteerit, joihin lisärahoituksen ohjaaminen on sidottava, lapsiasiavaltuutettu esittää.

Lisätietoa:
Lapsiasiavaltuutettu
Tuomas Kurttila
p. 050 544 3757