Hyppää sisältöön

LAPSIASIAVALTUUTETTU HALUAA LISÄTÄ LASTENSUOJELUN PERHEHOITOA


Tiedote 17/2006 (16.11.2006)

Lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula Lastensuojelun perhehoidon päivillä Tampereella torstaina 16.11.2006 klo 15.00
Lapsiasiavaltuutettu haluaa lisätä kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten mahdollisuuksia päästä perhehoitoon. Valtakunnallisilla lastensuojelun perhehoidon päivillä tänään Tampereella puhunut lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula katsoo, että perhehoito mahdollistaa laitoshoitoa paremmin lapsen kasvun ja kehityksen kannalta tärkeiden kiintymyssuhteiden vakiintumisen. Sijaisperhe tarjoaa lapselle ja nuorelle myös tärkeän vanhemmuuden mallin.

Lastensuojelun perhehoidossa olevien lasten ja nuorten osuus on Suomessa laskenut viimeisen 10 vuoden aikana samalla kun kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä on kasvanut. Lapset ovat lisäksi hyvin eriarvoisessa asemassa maan eri osissa. Alueelliset erot sijaisperheiden saatavuudessa ja käytössä ovat hyvin suuret.

Perhehoidon lisääminen tulee asettaa kuntien ja valtion yhteiseksi tavoitteeksi, jonka mukaisesti kohennetaan sijaisperheiden tukea ja asiasta tiedottamista. Toimintaa tulee kehittää niin, että pääasiallinen sijoituspaikka huostaan otetuille lapsille voisi olla perhehoito.

Sijaisperheiden rekrytoinnin, valmennuksen ja tukipalveluiden järjestäminen alueellisesti ja seudullisesti tuottaa kokemusten mukaan paremman tuloksen kuin kuntakohtainen toiminta. Siksi lastensuojelun perhehoidon järjestäminen tulee ottaa huomioon meneillään olevassa kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa.

Lapsiasiavaltuutettu on tehnyt myös sosiaali- ja terveysministeriölle aloitteen sijaisvanhempien oikeudesta pienten lasten kotihoidon tukeen. Nykyinen lainsäädäntö ei mahdollista kotihoidon tuen maksamista alle 3-vuotiasta lasta kotona hoitavalle sijaisvanhemmalle. Lapsiasiavaltuutettu katsoo, että lapsia tulee kohdella yhdenvertaisesti. Lainmuutos myös edistäisi pieneltä osaltaan sijaisperheiden saatavuutta.

Lisätiedot: lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula
[email protected]