Lapsiasiavaltuutettu: Isät paremmin huomioon perhepalveluissa – isäneuvolat kuntiin

Isänpäivätiedote 8.11.2015
Julkaisuvapaa heti

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila pitää tärkeänä, että isät otetaan paremmin huomioon perhepalveluissa.

– Tutkimusten mukaan isät ovat äitejä tyytymättömämpiä ammattilaisilta saamaansa tukeen. Tähän isien viestiin on suhtauduttava vakavasti. Kyse on ammattilaisten osaamisesta kohdata ja ottaa isän näkökulmat huomioon. Mikäli tähän ei saada parannusta muun muassa neuvolatoiminnassa, eropalveluissa, terveydenhuollossa ja lastensuojelussa, isien rooli jää helposti passiiviseksi seuraajaksi tai enintään viestinviejäksi. Jokaiseen kuntaan tarvitaan isäneuvola, joka suunnataan lasta odottavan perheen isälle ja pienten lasten isille, lapsiasiavaltuutettu Kurttila esittää.

Lapsiasiavaltuutettu Kurttila pitää tärkeänä, että isät saavat isäneuvolasta tukea vanhemmuuteen ja parisuhteeseen.

– Tutkimukset osoittavat, että pienten lasten äitien on helpompaa puhua lähipiirissä lapseen liittyvistä huolista kuin isien. Isät tarvitsevat enemmän kohtaamista palveluissa. Isät tarvitsevat erityisesti tukea parisuhteeseen, Kurttila korostaa.

Vuoden 2014 avioeronneisuuden mukaan Suomessa ensimmäinen avioliitto päättyy eroon 39 prosentin todennäköisyydellä. Lapselle vanhempien parisuhteen kariutuminen on merkittävä kuormitustekijä.

Lisätietoja:
Tuomas Kurttila
lapsiasiavaltuutettu
p. 050 544 3757

Lähteitä:
Tilastokeskus, Väestö- ja oikeustilastot
Perälä Marja-Leena, Salonen Anne, Halme Nina, Nykänen Sirpa: Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen raportti 36/2011 ”Miten lasten ja perheiden palvelut vastaavat tarpeita? Vanhempien näkökulma.”