Hyppää sisältöön

LAPSIASIAVALTUUTETTU JA ITSENÄISYYDEN JUHLAVUODEN LASTENRAHASTON SÄÄTIÖ YHTEISTYÖHÖN


Tiedote 02/2006 (7.2.2006)

Itsenäisyyden juhlavuoden lastenrahaston säätiö (Itla) ja lapsiasiavaltuutettu ovat solmineet kolmivuotisen yhteistyösopimuksen. Sopimuksen tarkoituksena on tukea suomalaista lapsitutkimusta ja edistää tutkimustulosten hyödynnettävyyttä päätöksenteossa. Yhteistyötä toteutetaan tukemalla lapsitutkimuksen verkostoitumista, käynnistämällä tutkimushankkeita sekä järjestämällä seminaareja.

Vaikuttajaseminaari hyvästä lapsuudesta 14. maaliskuuta
Ensimmäinen yhteinen hanke on 14.3.2006 järjestettävä Hyvä lapsuus - kannattavaa sijoitustoimintaa? -kutsuseminaari. Se kokoaa yhteen keskeiset elinkeinoelämän, politiikan, tutkimuksen ja kansalaisyhteiskunnan vaikuttajat keskustelemaan hyvästä lapsuudesta tämän päivän ja tulevaisuuden yhteiskunnassa. Seminaarissa professori Ruth Lister (Loughborough University, UK), alan tutkimuksen huippunimi, esittelee Social Investment State –ajattelua, joka haastaa päätöksentekijöitä arvioimaan ja kehittelemään uudenlaisia hyvinvointikumppanuuden malleja. Seminaarissa kysytään mm. mitä on lasten hyvinvointi tämän päivän Suomessa ja miten sitä määrittävät reunaehdot ovat muuttuneet ja muuttumassa? Kenellä on hyvinvointivastuu Suomessa ja millaista kumppanuutta vastuun toteuttamiseksi tulee rakentaa? Saako joku pudota hyvinvoinnin rattailta vai pidetäänkö kaikki mukana, nekin, jotka eivät investointeina "tuota"? Onko lasten hyvinvointiin panostaminen kannattavaa sijoitustoimintaa, kenen kannalta ja miksi?

Seminaarissa kysytään myös onko meillä näistä asioista riittävästi tietoa. Tarvittaisiinko Suomessa päätöksenteon pohjaksi laaja-alaista lapsuutta ja yhteiskuntapolitiikan suuntaa käsittelevää tutkimusohjelmaa?

 

Itla - Itsenäisyyden juhlavuoden lastenrahaston säätiö Itla tukee taloudellisesti lapsiin, nuoriin ja lastensuojeluun kohdistuvia tieteellisiä tutkimus-, kokeilu- ja kehittämishankkeita. Lapsissa on tulevaisuus, johon voimme vaikuttaa jo tänään.
Lapsiasiavaltuutettu Lapsiasiavaltuutettu edistää lasten hyvinvoinnin ja oikeuksien toteutumista yhteistyössä muiden viranomaisten, järjestöjen ja alan tutkimuksen kanssa. Lapsiasiavaltuutettu on itsenäinen viranomainen sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä. Lapsen oikeudet ovat aikuisten velvollisuuksia - lapsella on oikeus olla lapsi.