Hyppää sisältöön

LAPSIASIAVALTUUTETTU JA JÄRJESTÖT HALUAVAT LISÄTÄ LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUA

Tiedote 5/2008 (19.5.2008)


Lapsiasiavaltuutettu sekä monikkoperheiden järjestöt ovat tehneet Suomen kunnille aloitteen lapsiperheiden kotipalvelun lisäämiseksi. Kotipalvelulla tarkoitetaan käytännöllistä tukea siinä vaiheessa, kun perhe ei ole lastensuojelun asiakas. Apu siivoukseen, pyykkiin, ruokahuoltoon sekä tilapäiseen lastenhoitoon ehkäisee tehokkaasti lastensuojelutoimien tarvetta, aloitteessa muistutetaan.

- Lapsen etu ei ole se, että vaikeudet perheessä kärjistyvät kun arjen tukea vanhempien uupumuksen, sairauden tai erokriisin takia ei saada ajoissa, muistuttaa lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula.

Lapsiperheiden kotipalvelun tarjoaminen on sosiaalihuoltolain mukaan kunnan tehtävä. Uuden lastensuojelulain tavoitteena on ehkäisevien palveluiden lisääminen. Tutkimukset ja tiedot perheiden arjesta kuitenkin kertovat, että useimmissa kunnissa kotiavun saaminen perheeseen on hyvin harvinaista. Kotiavun piirissä olevien lapsiperheiden määrä on vähentynyt radikaalisti viimeisten 15 vuoden aikana. Vuonna 1990 kotiapua sai yli 50 000 lapsiperhettä mutta vuonna 2006 enää 11 000 perhettä. Samaan aikaan lastensuojelun palveluiden piirissä olevien lasten määrä on kasvanut.

Aloitteen tekijät ehdottavat, että kunnat varmistavat kotipalvelun saatavuuden. Kotipalvelu perheille tulee sisällyttää lasten hyvinvoinnin suunnitelmaan, joka jokaisen kunnan tulee uuden lastensuojelulain mukaan tehdä. Lisäksi kuntien tulee varmistaa, että perheen taloudellinen tilanne ei ole esteenä avun käytölle.

- Kunnan tulee varata riittävästi määrärahoja ehkäisevään toimeentulotukeen, jotta perhe voi tarvittaessa ostaa kotipalvelua tai lastenhoitoapua. Kunta voisi myös myöntää palveluseteleitä kodinhoitoapuun, lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula sanoo.

Aloitteen tekijöiden mielestä on hyvä, että monet kunnat ovat 2000-luvulla lisänneet palveluihinsa lastensuojelun perhetyötä. Tämä ei kuitenkaan korvaa lapsiperheiden kotipalvelua.

-  Lastensuojelun perhetyö ehtii lasten ja vanhempien arjen tueksi usein vasta, kun ongelmat ovat jo kriisiytyneet, muistuttavat lapsiasiavaltuutettu, Suomen Monikkoperheet ry:n toiminnanjohtaja Ulla Kumpula sekä Suomen Kolmosperheet ry:n puheenjohtaja Mari Kaihovaara-Huhta aloitteessaan. He ovat lähettäneet yhteisen kirjeen asiasta jokaisen kunnan sosiaalilautakunnalle tai vastaavalle.

Kotipalvelu on erityisesti monikkoperheiden tärkeä tuki. Kaksoset syntyvät vuosittain noin 850 perheeseen ja kolmoset noin 10-15 perheeseen Suomessa. Kaikki monikkoperheet tarvitsevat vauva-aikana kotiin ydinperheen ulkopuolista apua.

Lisätietoja:

Maria Kaisa Aula Lapsiasiavaltuutettu
Sosiaali- ja terveysministeriö
09 160 73986
www.lapsiasia.fi

Ulla Kumpula Toiminnanjohtaja
Suomen Monikkoperheet ry
050 3280730
www.suomenmonikkoperheet.fi

Mari Kaihovaara-Huhta puheenjohtaja
Suomen Kolmosperheet ry
050 3086487