Hyppää sisältöön

LAPSIASIAVALTUUTETTU JA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO SELVITTÄVÄT ROMANILASTEN MIELIPITEITÄ

Lapsiasiavaltuutetun tiedote 9/2008 (25.8.2008)


Lapsiasiavaltuutettu ja Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian laitos ovat käynnistäneet selvityksen romanilasten hyvinvoinnista ja oikeuksista. Vaikka romanit on merkittävä etninen vähemmistö Suomessa, romanilasten omista kokemuksista on hyvin vähän tietoa. Selvitys valmistuu keväällä 2009 ja sen tuloksia käytetään romanilasten hyvinvoinnin ja palvelujen parantamiseksi.

Selvityksen tavoitteena on kartoittaa 10 - 18 -vuotiaiden romanilasten ja -nuorten mielipiteitä heidän omasta elämästään, sen hyvistä puolista ja muutostarpeista haastattelemalla heitä itseään. Valtakunnallinen ja alueelliset romaniasiain neuvottelukunnat ovat mukana suunnittelutyössä. Hankkeen rahoittaa Alli Paasikiven säätiö.

Haastattelut alkavat lokakuussa 2008. Hankkeen tutkijat Pekka Junkala ja Sanna Tawah tapaavat lapsia ja nuoria kouluissa ja vapaa-ajan ryhmissä eri puolilla Suomea. Tietoa hankitaan myös haastattelemalla vanhempia ja lasten kanssa työskenteleviä aikuisia, kuten opettajia. Haastatteluissa keskustellaan muun muassa kodista ja perheestä, koulunkäynnistä, vapaa-ajan vietosta, mediasta, identiteetistä sekä lasten ja nuorten mahdollisuuksista vaikuttaa itseään koskeviin asioihin.

Lapsiasiavaltuutetun toimisto myös kääntää lapsen oikeuksista kertovan esitteen romanikielelle.

Selvitys on jatkoa lapsiasiavaltuutetun syksyllä 2007 toteuttamalle hankkeelle, jossa selvitettiin saamelaislasten oikeuksien ja osallistumismahdollisuuksien toteutumista.

Lapsiasiavaltuutettu edistää lapsen etua ja oikeuksia yleisellä yhteiskuntapolitiikan tasolla. Lapsiasiavaltuutetun yhtenä tehtävänä on välittää lasten ja nuorten mielipiteitä päätöksentekijöille. Työn perustana on YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus. Lapsiasiavaltuutettu toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä Jyväskylässä.

Lisätietoja hankkeesta:
ylitarkastaja Päivi Tuononen, lapsiasiavaltuutetun toimisto (p. 09 - 160 73989)
tutkija Pekka Junkala, Jyväskylän yliopisto (p.040 - 822 8310)

Lisätietoa lapsen oikeuksista ja lapsiasiavaltuutetun toiminnasta www.lapsiasia.fi .