Lapsiasiavaltuutettu: ”Jokaiseen kuntaan asunto-ohjelma”

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila esittää, että lakiin asunto-olojen kehittämisestä säädettäisiin kunnille velvoitteeksi laatia kunnan asunto-ohjelma.

– Tällä hetkellä laissa ei säädetä asunto-ohjelmasta velvoittavasti ja ohjelman sisällöistä ei todeta mitään. Kun maakunnat aloittavat ja merkittävä osa nykyisten kuntien tehtävistä siirtyy maakunnille, kunnan ydintehtäviin jää asuntopolitiikka. Asunto-ohjelman sisällöiksi tulisi säätää muun muassa asunnottomuuden ehkäisy, lasten ja nuorten tuetun asumisen varmistaminen, lapsiperheiden ja ikäihmisten asunto-olojen ja näihin kiinnittyvien palvelujen huomioon ottaminen sekä kunnan eri asuinalueiden välisten erojen kaventaminen, Kurttila linjaa.

Lapsiasiavaltuutettu Kurttila toivoo, että kuntien asunto-ohjelmat tulisivat säännönmukaisesti, esimerkiksi kolmen vuoden välein, valtiolle arvioitavaksi, mikä mahdollistaisi valtion asuntopolitiikan dynaamisuuden ja rahoitustarpeiden suunnittelun parantamisen.

– Valtiolta tarvitaan vahvempi ote kansalliseen asuntopolitiikkaan yhdessä kuntien kanssa. On varmistettava tonttien saanti, yleishyödyllisten toimijoiden elintila sekä asuntojen hintojen ja asuntokoon kohtuullisuus. Toivon, että yhä varhaisemmin kotoaan muuttavat lapset ja nuoret otetaan erityisesti huomioon. Toisen asteen koulutukseen pääsy tarkoittaa monille lapsille ja nuorille muuttoa kotoa. Esimerkiksi ammattiin opiskelevat ovat tuoneet esille asuntoloiden toimivuuden. Markkinoilla on pitkään vastattu pienten yksiöiden kysyntään, jotka ovat lopulta lapsille ja nuorille sekä heidän perheilleen kalliita asuntoratkaisuja. On tärkeää turvata esimerkiksi asuntoloiden saatavuus ja soluasuntojen tuotanto. Näiden leimaaminen ”hellahuoneiksi” on ollut lyhytnäköistä sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti, Kurttila päättää.

 

Lapsiasiavaltuutettu puhui 30.8. Jyväskylän asuntofoorumissa ajankohtaisesta asuntopolitiikasta ja sen tarpeista.