Mediatiedote 19.06.2013

Lapsiasiavaltuutettu kannattaa lastensuojelutyöryhmän ehdotuksia – toimeenpano huolettaa

Lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula pitää erinomaisina tänään julkistetun Toimiva lastensuojelu -työryhmän suosituksia. Ylisosiaalineuvos Aulikki Kananojan johtama työryhmä on ottanut hyvin huomioon lapsiasiavaltuutetun viime syksynä julkistamat nuorten suositukset lastensuojelun laadun kehittämiseksi.

– Nämä ehdotukset toimeenpanemalla parannetaan suomalaisten lasten turvallisuutta ja kuulluksi tulemista, saadaan huostaanottojen tarve vähenemään ja varmistetaan lastensuojelun laatu yhdenvertaiseksi koko maassa, lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula toteaa.

Lapsiasiavaltuutettu pitää erityisen hyvänä sitä, että työryhmä ehdottaa sekä hyvin käytännöllisiä, nopeita ratkaisuja että pidemmän aikavälin isoja rakennemuutoksia.

Tarvitaan parempaa johtamista ja lasten kohtaamista

 

– Lastensuojelussa tarvitaan sekä parempaa lasten kohtaamista että kokonaisvaltaisempaa johtamista. Lasten kohtaamiseen tarvitaan enemmän osaavia työntekijöitä. Johtaminen on kuntien mutta erityisesti valtion asia. Valtion vastuulla on luoda lastensuojelun laadun ja vaikuttavuuden arviointijärjestelmä sekä yhtenäistää koko lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kokonaisuutta, lapsiasiavaltuutettu toteaa.

Työryhmä ei vielä ehdottanut suositusta siitä, kuinka monta asiakasta yhdellä sosiaalityöntekijällä voisi enintään olla. – Lisäselvitykset tulee tehdä ripeästi. Lasten ja nuorten kannalta olennaisin laatutekijä on se, että sosiaalityöntekijällä on aikaa tutustua lapseen. Samalla tarvitaan parempaa osaamista vuorovaikutukseen eri-ikäisten lasten kanssa. Tämä rakentaa lapsen luottamusta palveluihin, lapsiasiavaltuutettu korostaa.

Samat ongelmat lasten kohtaamisen vajeista, lapsen epäluottamuksesta palveluihin sekä eri viranomaisten yhteistyön puutteista tulivat esille myös 8-vuotiaan tytön kuolemaan liittyviä tapahtumia selvittäneen työryhmän raportissa viime viikolla.

Lapsiasiavaltuutettu kiirehtii suositusten toimeenpanoa ja vaatii valtiovaltaa kohdentamaan enemmän voimavaroja lastensuojelun laadun johtamiseen.

– Suurin kysymysmerkki on ehdotusten toimeenpano: miten valtio nykyisellä hajanaisella ja heiveröisellä ohjauksellaan saa lasten, nuorten ja perheiden palvelut ja viranomaiset toimimaan kokonaisuutena niin kansallisesti kuin paikallisestikin. Toimeenpano vaatii lisää henkilökuntaa sekä yli hallituskauden ja ministeriörajojen menevää sitoutumista, lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula muistuttaa.

Lapsiasiavaltuutettu on aiemmin ehdottanut lapsi- ja perheministerin perustamista Suomeen kokoamalla yhteen nykyisten ministeriöiden – etenkin sosiaali- ja terveys- sekä opetus- ja kulttuuriministeriön – toimintaa.

STM:n Toimiva lastensuojelu -työryhmän loppuraportti (19.6.2013)

Lapsiasiavaltuutetun aiempia kannanottoja aiheesta:

Lasten ja nuorten kokemustieto lähtökohdaksi lastensuojelun kehittämiseen –> > > > > > > nuorten suositukset lastensuojelun laadusta (27.9.2012)

Lapsiasiavaltuutetun lausunto sosiaali- ja terveysministeriön asettamalle Toimiva lastensuojelu -työryhmälle (7.1.2013)

Lapsiasiavaltuutetun kannanotto lasten, nuorten ja perheiden palveluiden johtamisesta kansallisesti (2.5.2011)


Maria Kaisa Aula
Lapsiasiavaltuutettu
[email protected]
puh: + 358 295 163 414
mobile: +358 50 530 9697
fax: +358 14 617 356
www.lapsiasia.fi
www.lastensivut.fi