Hyppää sisältöön

LAPSIASIAVALTUUTETTU KIIREHTII PÄIHDEÄITITYÖRYHMÄN EHDOTUSTEN TOIMEENPANOA


Tiedote 4/2009 (2.2.2009)
Lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula pitää lapsen oikeuksien kannalta erinomaisina sosiaali- ja terveysministeriön ns. päihdeäitityöryhmän ehdotuksia, jotka julkistettiin maanantaina 2. helmikuuta.  – Toivon ehdotusten pikaista toimeenpanoa. Vanhempien alkoholinkäytöstä kärsivät ensisijaisesti lapset. Uusi ehdotus vähentää lasten kehitysvammaisuuden riskejä sekä tukee vanhempien irrottautumista päihteistä. Se vastaa lapsiasiavaltuutetun, A-klinikkasäätiön ja järjestöjen vuonna 2007 ministeriölle tekemän aloitteen tavoitteita, Maria Kaisa Aula perustelee.

Päihdeäitityöryhmä ehdottaa tehokkaampaa puuttumista perheen päihdeongelmiin jo neuvolassa,  johdonmukaista hoitoon ohjausta sekä päihteitä käyttäville äideille subjektiivista oikeutta hoitoon pääsyyn. Vanhemmuuden taitoja tukevan Ensi- ja turvakotien kehittämän hoitojärjestelmän jatkuvuus halutaan ehdotuksessa varmistaa. Lisäksi ääritapauksissa tulee työryhmän mukaan olla mahdollista määrätä äiti tahdosta riippumattomaan hoitoon syntyvän lapsen terveysvaaran perusteella.

Maria Kaisa Aula muistuttaa, että lapsella on YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen perusteluiden mukaan oikeus erityiseen suojeluun sekä ennen syntymää että sen jälkeen.  - On myönteistä,  että Suomessa voitaisiin muiden pohjoismaiden tapaan ottaa käyttöön myös äidin tahdonvastaisen hoidon mahdollisuus ääritilanteissa ja yksittäistapauksissa. Päihdehuoltolaki tulee pikaisesti uudistaa ehdotetun mukaiseksi. Käytännössä merkittävämpää on kuitenkin nopeuttaa vapaaehtoisen hoitoon pääsyn mahdollisuuksia ja varmistaa palveluiden järjestämistä ehdotetulla tavalla, Maria Kaisa Aula arvioi. Hän oli myös työryhmän jäsenenä.

Lapsiasiavaltuutettu ehdotti aloitteessaan vuoden 2007 alussa myös laajempia toimenpiteitä vanhempien päihteidenkäytöstä kärsivien lasten auttamiseksi. Näiden konkretisointia tulee ministeriössä välittömästi jatkaa. – Vanhempien päihteiden käytöstä kärsivien lasten ongelmat eivät tule nykyisin riittävästi huomioiduksi päiväkodeissa ja kouluissa. Ne jäävät liian usein pimentoon eivätkä aikuiset ota lasten esittämiä huolia tarpeeksi vakavasti, Maria Kaisa Aula toteaa.

Lisätietoja: Lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula puh. 050- 530 9697