Hyppää sisältöön

16.12.2014

Lapsiasiavaltuutettu: Kiitos eduskunnalle, erityisesti työ- ja tasa-arvovaliokunnalle

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila esittää kiitoksensa eduskunnalle sen saatua päätökseen osana yhdenvertaisuuslainsäädännön uudistamista lapsiasiavaltuutetun lain päivittämisen.

- Eduskunta teki tärkeitä muutoksia lakiin lapsiasiavaltuutetusta. Lakiin säädettiin lapsiasiavaltuutetun itsenäinen ja riippumaton asema. Tämä selkeyttää tehtävän suhdetta muuhun hallintoon sekä korostaa lapsiasiavaltuutettua lasten ihmisoikeusvalvojana. Hyvin merkittävää oli myös eduskunnan päätös säätää hallituksen esityksestä poiketen lapsiasiavaltuutetulle kertomuksen antaminen eduskunnalle toimialaltaan. On tärkeää, että lasten oikeudet ja hyvinvointi ovat eduskunnassa säännöllisen seurannan ja keskustelun kohteena, toteaa Kurttila.

Lapsiasiavaltuutettu kiittää työ- ja tasa-arvovaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Tarja Filatovia (sd.) ja kansanedustaja Terhi Peltokorpea (kesk.) lakiin lapsiasiavaltuutetusta tehdystä uudistuksesta koskien eduskunnalle annettavaa lapsiasiavaltuutetun kertomusta.

Eduskunta päätti, että vuoden 2015 alusta alkaen lapsiasiavaltuutettu siirtyy oikeusministeriön hallinnonalalle. Lapsiasiavaltuutetun budjetti on jatkossa eduskunnan päätettävänä osana valtion talousarviota.