Hyppää sisältöön

LAPSIASIAVALTUUTETTU KOKOAA NEUVOANTAJARYHMÄÄ KESKISUOMALAISISTA NUORISTA


Tiedote 17.5.2010
Lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula kokoaa neuvonantajaryhmää keskisuomalaisista nuorista, joita kiinnostavat lasten ja nuorten oikeudet ja niiden edistäminen Suomessa. Pääasiassa Jyväskylässä kokoontuvaan ryhmään etsitään kymmenkunta Keski-Suomessa asuvaa 13-17-vuotiasta nuorta, jotka ovat valmiita sitoutumaan toimintaan ainakin yhdeksi lukuvuodeksi.

Lapsiasiavaltuutettu on itsenäinen viranomainen, joka edistää lapsen edun ja oikeuksien toteutumista yleisellä yhteiskunnallisella tasolla. Lapsen oikeuksiin sisältyy myös oikeus osallistua, vaikuttaa ja tulla kuulluksi itseään koskevissa asioissa. Nuorista koottavan  neuvonantajaryhmän tehtävänä on näkemyksillään tukea lapsiasiavaltuutettua työssä, johon kuuluu myös lasten ja nuorten mielipiteiden välittäminen päätöksentekijöille. Ryhmän jäsenet voivat esimerkiksi tavata päättäjiä ja ehdottaa asioita, joihin lapsiasiavaltuutetun pitäisi ottaa kantaa. Jäsenet voivat osallistua myös yhteistyöhön Euroopan muiden lapsiasiavaltuutettujen vastaavien nuorten ryhmien kesken.

Ryhmä kokoontuu muutaman kerran lukuvuoden aikana. Kokoontumiset ovat  parituntisia vapaamuotoisia keskustelutilaisuuksia, joihin osallistuu  myös lapsiasiavaltuutetun toimiston edustaja. Kokoontumisten matkakulut korvataan eli toiminnasta ei aiheudu osallistujille kuluja.

Ryhmään voi hakea 8.6.2010 mennessä lomakkeella, joka löytyy lapsiasiavaltuutetun verkkosivuilta www.lapsiasia.fi
Lapsiasiavaltuutetun toimisto valitsee jäsenet hakemusten perusteella kesäkuun aikana.

Lisätietoja: Elina Nivala, ylitarkastaja
[email protected]
puh. 050 405 1700