Lapsiasiavaltuutettu: Koulujen järjestyssäännöt päivitettävä

Tiedote 15.8.2015

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila pitää tärkeänä, että kaikissa peruskouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa päivitetään järjestyssäännöt takamaan lapsille turvallinen kouluarki.

– Kouluille ja oppilaitoksille on tarpeen valmistella valtakunnallinen malli järjestyssäännöiksi sekä ohjeistus järjestyssääntöjen päivittämiseksi. Uudessa valtakunnallisessa mallissa on otettava huomioon muun muassa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt sekä monikulttuurisuuden tukeminen. Lapset ja huoltajat sekä koulujen koko henkilökunta on otettava paremmin mukaan järjestyssääntöjen valmisteluun. Järjestyssäännöt jäävät liian usein passiiviseksi paperiksi, toteaa lapsiasiavaltuutettu Kurttila.

Järjestyssääntöjen valmisteluun on lapsiasiavaltuutettu Kurttilan mukaan yhdistettävä opetuksen ja koulutuksen järjestäjän velvollisuus laatia oppilaitokselle suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä.

– Toivon, että järjestyssäännöt olisivat pelkkien kieltojen sijaan tukemassa toivottua käytöstä. On hyvä todeta, mitä kouluyhteisönä haluamme kuin vain mitä emme toivo. Edelleen liian suuri osa lapsista kokee, ettei opettaja kohtele häntä oikeudenmukaisesti tai ole kiinnostunut oppilaan kuulumisista. Järjestyssäännöissä on puututtava vakaviin ongelmiin, joita maamme kouluyhteisöissä on. On puhuttava rehellisesti ja avoimesti erityisesti Kouluterveyskyselyn tuloksista, Kurttila vaatii.

Kouluterveyskysely vuodelta 2013 osoittaa, että yläkouluikäisistä 68 prosenttia kokee, ettei kiusaamiseen ole puututtu koulun aikuisten toimesta. Yläkouluikäisistä seksuaalista häirintää joskus tai toistuvasti on kokenut yli puolet oppilaista, seksuaalista väkivaltaa on yläkouluikäisistä tytöistä kokenut 20 prosenttia, pojista 9 prosenttia. Ammattiin opiskelevista tytöistä seksuaalista väkivaltaa on kokenut joskus tai toistuvasti 33 prosenttia.

Lapsiasiavaltuutettu Kurttila puhuu aiheesta lauantaina Turussa, jossa hän toimii Lasten Turku Pride -tapahtumaviikon kummina.

Lisätietoa:

Lapsiasiavaltuutettu
Tuomas Kurttila
p. 050 544 3757