Tiedote 19.2.2015

Lapsiasiavaltuutettu: Koulujen sijaiskielto polkee lapsen etua

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila esittää vakavan huolensa koulutuksen järjestäjien eli kuntien sijaiskielloista peruskouluissa. – Useissa kunnissa on otettu käyttöön sijaiskieltoja. Opettajien sairastuessa heille ei oteta sijaista, vaan opetusta pyritään hoitamaan koulun muun henkilökunnan voimin. Kuntien tilapäisistä sijaiskielloista on tullut pysyviä järjestelyjä, eikä kyseessä ole enää vain lyhyet poissaolot. Tilanne on huolestuttava lasten perusoikeuksien toteutumisen, turvallisuuden ja koulujen henkilökunnan jaksamisen suhteen, toteaa Kurttila.

Lapsiasiavaltuutettu Kurttila painottaa, että sijaiskiellot rikkovat YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen keskeistä vaatimusta, jonka mukaan kaikissa lapsia koskevissa hallintoviranomaisten toimissa on otettava ensisijaisesti huomioon lapsen etu. Sijaiskiellosta päättäessään koulutuksen järjestäjät myös kyseenalaistavat julkiselle vallalle Suomen perustuslaissa asetetun velvoitteen, jonka mukaan sen tulee turvata aktiivisin toimin perusoikeuksien toteutuminen. – Pidän tärkeänä, että kunnat luopuvat sijaiskielloista. Näyttää ilmeiseltä, että aluehallinnon on lisättävä kuntiin kohdistuvaa laillisuusvalvontaa lasten yhdenvertaisuuden takaamiseksi, esittää Kurttila.

Lapsiasiavaltuutetun toimisto on tuonut huolen sijaiskieltojen yleisyydestä aluehallintovirastojen, eduskunnan oikeusasiamiehen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön tietoon. Lapsiasiavaltuutetun toimiston lakisääteisessä arviointi- ja seurantatyössä vuositeemana on ”Eriarvoistuva koulu?”.

Lisätietoa:
Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila, p. 050 544 3757
Lapsiasiavaltuutetun toimiston lakimies Merike Helander, p. 0295 666855