Hyppää sisältöön

Tiedote 28.05.2014

Lapsiasiavaltuutettu: ”Koulukiusaamisen vähentämisessä ei läpimurtoa, lasten seksuaalinen väkivalta yleistä”

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttilan arvion mukaan kouluissa ei ole vielä onnistuttu kiusaamisen ehkäisyssä ja torjumisessa monista tähän pureutuvista hankkeista huolimatta. – Tilastot kertovat, ettei 2000-luvulla koulukiusaaminen ole vähentynyt. Edelleen noin seitsemän prosenttia yläkoululaisista joutuu viikoittain koulukiusatuksi. Vuosituhannen alussa oltiin samoissa lukemissa. Jopa 68 prosenttia toistuvasti kiusatuista tai toisten kiusaamiseen osallistuneista kertoo, etteivät koulussa työskentelevät aikuiset puutu kiusaamiseen, kertoo Kurttila.

Lapsiasiavaltuutettu Kurttila toivoo päiväkodeissa vahvistettavan kiusaamisen ehkäisytyötä. – Ratkaisevaa on aloittaa varhain keskustelu kaveruudesta ja myös lasten omasta vastuusta kiusaamistilanteissa. Samalla kasvatuksen ammattilaisten on kerrottava sekä lapsille että vanhemmille roolistaan kiusaamisen ehkäisyssä ja kiusaamiseen puuttumisessa. Päiväkoteihin on syytä käynnistää vastaava hanke kuin KiVa Koulu perusopetuksen puolella, esittää Kurttila.

Erityisen huolestunut lapsiasiavaltuutettu on lasten seksuaalisesta väkivallasta ja nettikiusaamisen ilmiöistä. Vuonna 2013 Kouluterveyskyselyn mukaan kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisista tytöistä 20, lukiotytöistä 23 sekä ammattiin opiskelevista tytöistä 33 prosenttia ilmoitti joutuneensa seksuaalisen väkivallan kohteeksi joskus tai toistuvasti. – Asiaa ei voida kuitata vähättelyllä tai vitsailulla. Kyseessä on kehon intiimialueiden vastentahtoinen koskettelu, yhdyntään pakottaminen tai painostaminen sekä tavaran tarjoaminen vastineeksi seksistä. Aikuisten tehtävänä on puhua yhä varhaisemmin lapsille seksuaalisen väkivallan todellisuudesta ja puuttua esiintyviin tilanteisiin, korostaa Kurttila.

Lapsiasiavaltuutettu muistuttaa, että YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen 19 artikla velvoittaa Suomea ryhtymään kaikkiin asianmukaisiin lainsäädännöllisiin, hallinnollisiin, sosiaalisiin ja koulutuksellisiin toimiin suojellakseen lasta kaikenlaiselta ruumiilliselta ja henkiseltä väkivallalta.

Lapsiasiavaltuutettu puhui tänään aiheesta Toukofest-tapahtumassa koulukiusaamista pohtivassa seminaarissa.

Lisätietoja:
Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila, 050 544 3757