Lapsiasiavaltuutettu: Köyhyys näkyy lapsen oppimisvälineissäkin, perheen talouden tiukkuus vaikuttaa lapsen kokemaan hyvinvointiin

Tiedote 5.4.2018
Julkaisuvapaa 6.4.2018

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila luovuttaa tänään valtioneuvostolle arvion köyhien perheiden lasten asemasta Suomessa. Lapsiasiavaltuutettu vaatii Suomelta yhteisen tajua ymmärtää lasten kokemukset köyhyydestä.

– Köyhyys vaikuttaa lapsiin hyvin monella tavalla. Suojaavia tekijöitä köyhyyden vaikutuksilta on vahvistettava. Koulu on yksi näistä ympäristöistä, jonka pitää olla mahdollisimman hyvin suojattu köyhyyden ilmiöiltä. Siksi annan kaiken tukeni toisen asteen koulutuksen maksuttomuudelle ja pidän tärkeänä, että Opetushallitus yhdessä ylimpien oikeusvalvojien kanssa käy läpi koulutuksen järjestäjien käytänteet perusopetuksen maksuttomuuden vahvistamiseksi muun muassa omien laitteiden käytön osalta. Lapset, joilla ei kotona ole sähköisiä oppimisvälineitä, ovat saaneet ohjeita mennä viikonloppuisin kirjastoihin tekemään läksyjä ja lukemaan kokeisiin. Kaikilla lapsilla ei ole enää maksuttomassa perusopetuksessa samoja oppimisvälineitä. Onko tämä oikein? Pystymmekö parempaan? lapsiasiavaltuutettu Kurttila kysyy.

Kouluterveyskyselyssä vuonna 2017 lapsista (8. ja 9. luokan oppilaat), jotka kokivat perheensä taloudellisen tilanteen kohtalaiseksi tai sitä huonommaksi, 30 prosenttia koki terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, kun muista lapsista tämä osuus oli 13 prosenttia. Perheen taloudellisen tilanteen kohtalaiseksi tai sitä huonommaksi kokevista lapsista 51 prosenttia koki olevansa tärkeä osa luokkayhteisöä (muista lapsista osuus 70 prosenttia). Perheen taloudellisen tilanteen kohtalaiseksi tai sitä huonommaksi kokevista lapsista koulukiusattuna vähintään kerran viikossa oli 8 prosenttia (muista lapsista osuus 4 prosenttia).

– Köyhyys voi jättää lapsen koko persoonaan vaikuttavia jälkiä. Lapselle kyse ei ole yhdestä tilanteesta tai tavarasta, vaan koko elämästä. Suomi tarvitsee köyhyyspolitiikkaa, jossa lasten kokemuksiin köyhyydestä pysähdytään ja nämä ilmiöt otetaan päätöksissä tosissaan. Tämänkin takia päätösten vaikutukset lapsiin on arvioitava muun muassa köyhyyden vaikutusten vähentämiseksi. Myös lasten kanssa näitä asioita on käsiteltävä. Köyhien perheiden lapset ovat huomattavasti useammin koulukiusattuina kuin muut lapset. On aika korostaa lastenkin vastuuta toisistaan, kiusaamattomuudesta, Kurttila toteaa.

Lapsiasiavaltuutetun Vuosikirja 2018 on luettavissa täällä.

Lisätietoa:
Tuomas Kurttila
lapsiasiavaltuutettu
p. 050 544 3757