23.10.2014

Lapsiasiavaltuutettu: Kunnat polkevat sairaalassa olevien lasten oikeuksia

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila on huolissaan sairaalahoidossa olevien lasten mahdollisuudesta suorittaa peruskoulu.

- Tietoomme on tullut kuluneena syksynä räikeitä lasten oikeuksien loukkauksia. Sairaalahoidossa olevien lasten kotikunnat ovat kieltäytyneet kustantamasta sairaalahoidossa olevan lapsen peruskoulun suorittamista loppuun sairaalakoulussa toisella paikkakunnalla, kun hän on ylittänyt oppivelvollisuusiän, Kurttila kertoo.

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttilan mukaan kunnan kieltäytyminen kustantamasta sairaalahoidossa olevan lapsen peruskoulun suorittamista loppuun sairaalakoulussa toisella paikkakunnalla on vakava YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen rikkomus.

- Näyttää, että erityissairaanhoitoa tarvitsevien lasten oikeuksia loukataan räikeimmin. Erityissairaanhoitoa tarvitseva lapsi voi joutua olemaan sairaalahoidossa pitkiäkin jaksoja, jopa vuosia, joten hänen kohdallaan sairaalakoulu on ainoa vaihtoehto käydä koulua ja saada peruskoulun päättötodistus. Ilman päättötodistusta sairaudestaan toipuneen nuoren on lähes mahdotonta jatkaa opintojaan tai päästä työelämään, Kurttila toteaa.

Lapsiasiavaltuutettu on lähettänyt asiasta kirjelmän yhdessä ylilääkäri, vastuualuejohtaja Riittakerttu Kaltiala-Heinon (Tays, nuorisopsykiatrian vastuualue), johtava lääkäri Eila Tiihosen (Niuvanniemen sairaala) ja ylilääkäri Tero Hallikaisen (erityisen vaikeahoitoisten alaikäisten tutkimus-hoito-osasto, Niuvanniemen sairaala) kanssa opetus- ja kulttuuriministeriöön sekä Suomen Kuntaliittoon. Kirjelmä on luettavissa osoitteessa http://www.lapsiasia.fi/nyt/aloitteet/aloite/-/view/1894405.