Lapsiasiavaltuutettu kutsuu kirjoittajia vuonna 2020 julkaistavaan teokseen, joka käsittelee ilmastonmuutosta ja maapallon tulevaisuutta lasten ja lasten oikeuksien näkökulmasta.

Lapsiasiavaltuutettu julkaisee vuonna 2020 teoksen ilmastonmuutoksesta, maapallon tulevaisuudesta ja lasten oikeuksista. Aiheesta ei Suomessa ole julkaistu kattavaa teosta, vaikka teema on ajankohtainen niin lasten tulevaisuuden kuin mielipiteen ilmaisun ja osallistumisoikeuksien näkökulmasta. Teos tarjoaa tutkimukseen ja kokemukseen pohjautuvaa tietoa siitä, miten ilmastonmuutos ja maapallon tulevaisuus koskettavat lapsia ja nuoria. Lapsiasiavaltuutetun toimisto kerää kirjaa varten myös lasten ja nuorten kokemuksia sekä asiantuntijoiden näkemyksiä.
Ehdotuksia kirjan artikkeleiksi pyydetään 15.10.2019 mennessä, tarkemmat ohjeet löytyvät suomeksi täältä ja ruotsiksi täältä.