Lapsiasiavaltuutettu:
Lapset tarvitsevat aikuisilta hymyjä – kouluissa osa lapsista näkymättömiä

Tiedote 6.5.2015

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttilan arvion mukaan Suomessa on lisättävä lasten kannustamista ja rohkaisua sekä kuultava kattavammin muun muassa lastensuojelulasten kokemuksia palveluista.

– Lainsäädännön tasolla lasten osallisuus toteutuu Suomessa hyvin. Perusta on YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa, jonka mukaan lapsia on kuultava heitä koskettavissa asioissa. Suomen perustuslain mukaan lasten tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin, toteaa lapsiasiavaltuutettu Kurttila.

Suomessa peruskoulun oppilaista 56 prosenttia koki vuonna 2013, ettei opettaja ole kiinnostunut oppilaan kuulumisista (Kouluterveyskysely, THL). Kehitys on kuitenkin ollut myönteistä, sillä 2000-luvun alussa näin koki 69 prosenttia oppilaista.

– Yli puolet peruskoulun oppilaista kokee, ettei opettaja ole kiinnostunut lapsen kuulumisista. Ammattilaiset tarvitsevat selvästi vahvempaa osaamista, aikaa ja asennetta lasten kohtaamiseen. Mikäli lapsi ei voi koulussa hyvin, ei oppiminenkaan suju. Jokaisessa koulussa ja opettajainhuoneessa on pohdittava tätä surkeaa tulosta, Kurttila korostaa.

– Lastensuojelulapsilta ei kerätä Suomessa systemaattisesti kokemustietoa palveluista. Suomen valtion on varmistettava säännöllinen ja kattava tiedonkeruu erityisesti alle kouluikäisten lasten ja lastensuojelulasten näkemyksistä ja kokemuksista, Kurttila esittää.

Lapsiasiavaltuutettu Kurttila vaatii kuntia pohtimaan, miten lapset ovat mukana uusien paikallisten opetussuunnitelmien valmistelussa ja miten Kouluterveyskyselyn tuloksia käsitellään yhdessä lasten ja nuorten kanssa. Koulujen lapsiasiavaltuutettu Kurttila toivoo vahvistavan kannustavan ja rohkaisevan palautteen antamista lapsille sekä kehittävän koulujen sähköisiä viestintäkanavia tähän tarkoitukseen.

– Suomalaiset lapset ansaitsevat meiltä aikuisilta enemmän rohkaisua, kannustusta ja hymyjä. Lastenlaulun sanat ”hetken kestää elämä, sekin synkkä ja ikävä” olisi jo aika päivittää.

Lisätietoja:

Lapsiasiavaltuutettu
Tuomas Kurttila
p. 050 544 3757