Hyppää sisältöön

Lapsiasiavaltuutettu: Lapsiasioiden valmistelussa vakavia puutteita

Tiedote 20.12.2016
Julkaisuvapaa heti

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila on antanut tänään valtioneuvostolle arvion lapsen oikeuksien ja hyvinvoinnin akuuttitilasta. Arviolausuntoa on käsitelty syksyn aikana valtioneuvoston asettamassa lapsiasianeuvottelukunnassa, jossa on edustettuna ministeriöiden, paikallistason (kunnat, alueet), tutkimuksen ja järjestöjen asiantuntemusta.

– Hallituksen valmistelussa koskien muun muassa maakuntauudistusta, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistusta, ulkomaalaislain useissa eri muutoksissa, niin sanotussa normipurussa sekä monissa yksittäisissä säästöpäätöksissä ei ole tehty lapsivaikutusten arviointia. Vaikutusarviointi on jätetty tekemättä myös eri säädösmuutosten yhteisvaikutuksesta, mikä näkyy esimerkiksi säästöpäätösten kumuloitumisena samoihin väestöryhmiin. Alkoholilainsäädännön uudistamisen osalta vaikutusarviointi on tehty, mutta asiantuntija- ja tutkimustiedon perusteella tehdään täysin epäloogiset johtopäätökset eli käytännössä hallituksen päätöksissä asiantuntija- ja tutkimustieto muun muassa lasten hyvinvointia ja lapsen etua koskien sivuutetaan toistuvasti, lapsiasiavaltuutettu Kurttila toteaa.

Lapsiasiavaltuutettu pitää viimeaikaista kehitystä hyvin huolestuttavana ja tältä osin hallitusohjelman toimeenpanoa monelta osin heikkona. Arviolausunnossa tuodaan esille erityisen heikossa asemassa olevista väestöryhmistä yksin maahan tulleet lapset, täyden varhaiskasvatusoikeuden ulkopuolelle rajatut lapset sekä vähävaraisten perheiden lapset lapsiperheköyhyyden kasvaessa. Lapsiasiavaltuutettu käsittelee lausunnossaan myös muun muassa kieli- ja kulttuurivähemmistöihin kuuluvien lasten, kuten ruotsin- ja saamenkielisten, oikeuksien tilaa.

Lapsiasiavaltuutettu esittelee tiedotusvälineille lausunnon keskeistä sisältöä keskiviikkona 21.12.2016 (Säätytalo, Snellmaninkatu 9-11) klo 9.30-10.30.

Tilaisuuteen ilmoittautuminen pyydetään tiistain 20.12. aikana osoitteeseen [email protected]

Lisätietoa:
Lapsiasiavaltuutettu
Tuomas Kurttila
p. 050 544 3757