Hyppää sisältöön

Lapsiasiavaltuutettu: Lapsiperheiden kotipalvelulle kansalliset laatukriteerit

Tiedote 28.5.2016
Julkaisuvapaa heti

Sosiaalihuoltolain mukaan lapsiperheellä on oikeus saada perheen huolenpidon turvaamiseksi kotipalvelua, jos lapsen hyvinvoinnin turvaaminen ei ole mahdollista muun muassa sairauden, synnytyksen, vamman tai erityisen perhetilanteen takia. Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila lähetti 15.4.2016 kirjelmän ja tietopyynnön aluehallintovirastoille, sosiaali- ja terveysministeriölle sekä Sosiaali- ja terveysalan valvontavirastolle (Valvira) koskien lapsiperheiden kotipalvelujen saatavuutta sekä siinä ilmenneitä ongelmia. Suomen lähi- ja perushoitajien liitto Super ry toimitti vastauksen lapsiasiavaltuutetulle oma-aloitteisesti.

– Pidän tärkeänä, että lapsiperheiden kotipalvelulle valmistellaan kansalliset laatukriteerit, mikä mahdollistaa pitkäjänteisen kehittämis- ja valvontatyön vuosikymmenien, ei muutamien vuosien näkökulmasta. Lapsiperheiden kotipalvelun on toimittava perheiden arjessa ja vastattava näihin tarpeisiin. Lapsiperheiden kotipalvelun saatavuudessa on selkeitä kunta- ja tilannekohtaisia eroja. Kuntakohtaisten erojen suuruus asettaa kyseenalaiseksi kansalaisten ja perheiden yhdenvertaisuutta. Erityisesti perhetyöntekijöiden arvion mukaan osassa kuntia palvelun saamisen edellytyksenä näyttää edelleen olevan lastensuojelun asiakkuus. Esille tulleissa tapausesimerkeissä on myös viitteitä siitä, että kotipalvelua ei saada tilanteissa, joissa se olisi esimerkiksi lääkärin arvion mukaan ollut tarpeellista, Kurttila toteaa.

Lapsiasiavaltuutetun saaman selvityksen mukaan kunnat tiedottavat lapsiperheiden kotipalvelusta vaihtelevasti ja osassa kuntia tieto palvelusta on heikosti saatavilla. Tiedottamisessa on tärkeää huomioida alueellisesti kunkin kunnan yleisimmin perheiden käyttämät kielet.

Lapsiasiavaltuutetun kirjelmä ja tätä koskeva yhteenveto täältä.

Lisätietoa:

Tuomas Kurttila
lapsiasiavaltuutettu
p. 050 544 3757