Lapsiasiavaltuutettu: Lasten kanssa käsiteltävä vaikeitakin asioita, lasten arvioitava uusi opetussuunnitelma

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila kehottaa kaikkia kuntia varautumaan Kouluterveyskyselyn käsittelyyn ensi vuonna. Siihen vastaavat perusopetuksen oppilaista tulevana keväänä 4., 5., 8. ja 9. luokan oppilaat koko maassa.
Lapsiasiavaltuutettu tervehti tänään 10-vuotiaita lapsia kaikista Suomen kunnista pääministeri Juha Sipilän isännöimässä lasten itsenäisyyspäivän juhlassa Helsingin Säätytalossa:

– Te lapset vastaatte ensi keväänä Kouluterveyskyselyyn. Siinä pääsette kertomaan monista tärkeistä asioista, kuten kavereista, koulun sujumisesta, vanhemmista, tästä meidän yhteiskunnastamme. Minä toivon, että kaikki kunnat ja koko Suomi valmistautuu kertomaan teille lapsille näistä tuloksista. Tämän avulla voimme käsitellä sellaisiakin asioita, jotka voivat pelottaa ja mietityttää. Toivon myös teiltä jokaiselta lapselta yhtä erityistä asiaa: kun te huomaatte, että kaverilla jokin painaa mieltä, kuunnelkaa ja kertokaa siitä. Meidän aikuisten tehtävä on auttaa ja olla tukena. Minä toivon, että me opettelemme kysymään toiselta ja kuuntelemaan toista. Esimerkiksi oma kännykkä on oltava yhtä turvallinen paikka kuin oma huone. Sinne ei saa tunkeutua, lasta on kunnioitettava. Aikuisille viestini on, niin kodeille kuin kouluille, keskustellaan mieltä painavista asioista, Kurttila kannusti.

Lapsiasiavaltuutettu toivotti lapsille hyvää itsenäisyyspäivää ja toivoi hallitukselta, että perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden toimivuus arvioidaan kysymällä lapsilta itseltään.

– Olen laittanut merkille, että aikuisilla on paljon mielipiteitä. Nyt olisi hyvä antaa lasten arvioida, miten he koulun ja sen uudistukset kokevat. Tämän toiveen kirjoitti Hilja Ahtiainen Kilpisen yhtenäiskoulusta, Jyväskylästä. Saman asian minulle toivat esille Valteri-koulun oppilaat. Annankin Valteri-koululaisten esittämän kysymyksen pääministeri Juhalle ja toivon häneltä viisaita toimia tässä lapsille ja koko yhteiskunnalle tärkeässä asiassa, Kurttila totesi tervehdyksessään.

Lisätietoa:
Tuomas Kurttila
lapsiasiavaltuutettu
p. 050 544 3757

Valteri-koululaisen kysymys:
”Uuden opetussuunnitelman myötä oppilaat saivat enemmän vastuuta ja työskentelyyn tuli enemmän projekteja. Jatkuvat projektit voivan aiheuttaa oppilaille stressiä ja tuntua raskaalta, koska oppilaalle voi tulla tunne, että pitäisi tehdä aina vain laajemmin ja paremmin ja nopeasti valmiiksi. Projektien aikana voi olla hankala oppia – olen huomannut, että asiat eivät jääneet mieleen, koska projektin valmistuminen ja tekstin määrä olivat tärkeintä. Voisiko oppilailta eri puolilta Suomea kysyä kokemuksia nykyisestä opetussuunnitelmasta?”