Hyppää sisältöön

Lapsiasiavaltuutettu: Lasten saattohoitoon laadittava kansalliset suositukset

Tiedote 18.3.2016
Julkaisuvapaa heti

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila sekä laaja joukko sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia esittää, että lasten saattohoitoon laaditaan Suomessa kansalliset suositukset. Tätä koskevassa yhteiskannanotossa todetaan, että oikeus hyvään kuolemaan kuuluu kaikille ihmisille yhdenvertaisesti, myös lapsille.

Kansallisissa suosituksissa tulisi keskittyä lapsen ja hänen perheensä kohtaamiseen ja puheeksi ottamiseen, hoidon linjauksiin sekä päätöksentekoon. Saattohoidon saatavuus ei saa olla riippuvainen lapsen diagnoosista ja lapsen asuinpaikasta tai sosiaalisesta asemasta. Lapsen saattohoitoa toteutetaan usein lapsen kotona, joten suositusten tulee koskea sekä erikoissairaanhoitoa että perusterveydenhuoltoa.

Nykyiset saattohoitoa koskevat sosiaali- ja terveysministeriön laatimat suositukset (vuodelta 2010) ja Käypä hoito -suositus (vuodelta 2012) eivät sisällä lasten saattohoidon erityiskysymyksiä.

Kannanotto on toimitettu sosiaali- ja terveysministeriölle jatkovalmistelua varten.

Kannanotto allekirjoittajineen
Lisätietoa:

Lapsiasiavaltuutettu
Tuomas Kurttila
p. 050 544 3757