Lapsiasiavaltuutettu: Lasten viesti on kuultava – kouluarkeen kuulevia korvia

Tiedote 16.9.2017
Julkaisuvapaa heti

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila pitää vakavana 4.-5.-luokkalaisten eli 10–11-vuotiaiden oppilaiden arviota mahdollisuudesta keskustella koulussa lapsen mieltä painavista asioista.
Tällä viikolla julkistetusta Kouluterveyskyselystä ilmenee, että 4.-5.-luokkalaisista 22,4 prosenttia kokee, ettei heillä ole mahdollisuutta keskustella koulussa mieltä painavista asioista. Pojista tämä osuus on 26,4 prosenttia.

– Tulos on vakava. Se on lasten voimakas viesti kouluosattomuudesta, jolla voi olla kohtalokkaat seuraukset yksilön ja yhteisön hyvinvoinnin kannalta. Tästä tuloksesta on keskusteltava jokaisessa Suomen alakoulussa lasten kanssa. Meidän aikuisten ei kannata kieltää tulosta tai hakea sille verukkeita. Nyt lasten on saatava sanoittaa, mistä tämä vakava tulos kertoo. Alkuun ei kannata myöskään osoittaa vanhempia. Riippumatta lapsen perhetaustasta on tärkeää, että lapsi tietää ja kokee mahdollisuuden ottaa puheeksi häntä painavat asiat koulun aikuisten kanssa niin halutessaan, Kurttila toteaa.

Lapsiasiavaltuutettu on esittänyt valtioneuvostolle, että kouluille valmistellaan valtakunnallinen ohjeistus Kouluterveyskyselyn tulosten käsittelyyn yhdessä lasten kanssa.

Lisätietoa:
Lapsiasiavaltuutettu
Tuomas Kurttila
p. 050 544 3757