Lapsiasiavaltuutettu: Lastensuojelusta rajattava pois taloudellisen voiton tavoittelu

Tiedote 15.2.2018
Julkaisuvapaa heti

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila vaatii valtiolta toimia lastensuojelun kustannusten vahvempaan seurantaan. Lapsiasiavaltuutettu esittää, että lastensuojelusta rajataan pois taloudellisen voiton tavoittelu perusopetusta vastaavasti.

– Lastensuojelun kustannusrakenne on läpinäkymätön, kallis ja mahdollistaa valvonnan ollessa heikkoa lapsen kannalta epätarkoituksenmukaiset ratkaisut. Olen tavannut lapsia, jotka eivät ole vuoteen saaneet yhteyttä sosiaalityöntekijäänsä. Valtion talousarviosta ei löydy edes käsitettä ”sijaishuolto”. Samaan aikaan lastensuojelun laitos- ja perhehoitoon kuluu vuosittain arviolta lähes miljardi euroa. Kuntien valtionosuusjärjestelmän ja maakuntien rahoitusjärjestelmän uudistamisessa tilanteen parantamiseen ei ole vielä riittävän vahvaa otetta, on enintään kehittämispuhetta. On vastuutonta, miten heikolla tasolla Suomessa on lastensuojelun kustannus- ja vaikuttavuusseuranta, lapsiasiavaltuutettu Kurttila toteaa.

Lapsiasiavaltuutettu pitää ongelmallisena, että lastensuojelun sijaishuolto on mahdollista järjestää taloudellisen voiton tavoittelemiseksi.

– Lastensuojelussa on perustavimmillaan kyse valtion voimakkaasta puuttumisesta lapsen huoltosuhteisiin. Lastensuojelun sijaishuolto on säädettävä perusopetuksen eli koulujemme tapaan taloudellisen voiton tavoittelun ulkopuolelle. Yksityisiä perhekoteja ja yrityksiä tarvitaan, mutta toiminnasta tulevat tuotot on palautettava lastensuojelun laadun parantamiseen. Miksi voiton tavoittelu sopii lastensuojeluun, haavoittuvimpiin, kun maailman ykkösluokan kouluihin se ei Suomessa sovi? lapsiasiavaltuutettu kysyy.

Lapsiasiavaltuutettu on julkaissut tällä viikolla yhdessä professori Leo Nyqvistin kanssa kirjoituksen, jossa vaaditaan valtiolta lastensuojelun syvällistä reformia meneillään olevien selvityshankkeiden sijaan.

Vuoden 2016 aikana kodin ulkopuolelle oli sijoitettuna 17 330 lasta ja nuorta. Lastensuojelun avohuollon asiakkaina oli 57 784 lasta ja nuorta.

Lapsiasiavaltuutettu puhui aiheesta tänään 15.2.2018 Seinäjoella alueellisilla lastensuojelupäivillä.

Lisätietoja:
Tuomas Kurttila
lapsiasiavaltuutettu
p. 050 544 3757

Materiaalia:
Lapsiasiavaltuutettu Kurttilan ja prof. Nyqvistin kirjoitus 13.2.2018 Lapsiasiavaltuutetun kirjelmä lastensuojelun laadusta ja kustannuskehityksestä 9.2.2018