Hyppää sisältöön

Mediatiedote 09.01.2014

Lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula irtisanoutui virastaan

Lapsiasiavaltuutetun tehtävää vuodesta 2005 hoitanut Maria Kaisa Aula on irtisanoutunut virastaan. Hänen virkakautensa olisi päättynyt syyskuussa 2015. Hän lopettaa työnsä huhtikuun 2014 lopussa.

– Olen ollut innolla rakentamassa Suomeen uutta lapsen ihmisoikeuksia edistävää viranomaista. Työ on ollut luovaa ja sisällöllisesti palkitsevaa mutta samalla kuormittavaa, koska toimistossa on liian vähän henkilökuntaa, toteaa lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula perusteluissaan.

Maria Kaisa Aula toivoo seuraajalleen parempia edellytyksiä tehtävien hoitamiseen.

– Suomen lapsiasiavaltuutetun toimistossa työskentelee valtuutetun lisäksi neljä henkilöä. Henkilöstömäärä on kansalliseen viranomaistehtävään sekä kansalaisten ja yhteistyökumppaneiden kysyntään nähden alimitoitettu, Maria Kaisa Aula perustelee.

Määrä on pieni myös verrattuna muiden kotimaisten erityisvaltuutettujen tai muiden maiden lapsiasiavaltuutettujen toimistoihin. Esimerkiksi Ruotsissa ja Norjassa lapsiasiavaltuutetun toimistossa vastaavia tehtäviä hoitaa moninkertainen määrä henkilöstöä.

Lapsiasiavaltuutetun tehtävä perustuu lakiin sekä YK:n lapsen oikeuksien yleissopimukseen, jonka toteutumista valtuutettu arvioi ja edistää hallituksesta riippumattomana viranomaisena. Tehtäviksi on laissa määritelty myös lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja oikeuksien toteutumisen seuranta, lapsen oikeuksista tiedottaminen, vaikuttaminen päättäjiin sekä yhteydenpito lapsiin ja nuoriin ja heiltä saadun tiedon välittäminen päätöksentekijöille. Toimisto vastaa myös vuosittain satoihin kansalaisten yhteydenottoihin.

YK:n yleiskokous hyväksyi lapsen oikeuksien yleissopimuksen 1989 ja Suomi liittyi siihen 1991. Lapsiasiavaltuutetun nimittää valtioneuvosto, jolle esityksen tekee peruspalveluministeri. Tehtävä on määräaikainen ja sama henkilö voi hoitaa sitä enintään kaksi viiden vuoden kautta. Toimisto sijaitsee Jyväskylässä ja toimii hallinnollisesti sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä.

Maria Kaisa Aula on hoitanut virkaa sen perustamisesta lähtien. Hänen toinen viisivuotiskautensa olisi päättynyt syyskuussa 2015. Hänet promovoitiin Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteen kunniatohtoriksi ansioistaan lapsen oikeuksien puolustajana kesällä 2013.

Maria Kaisa Aulalla ei ole vielä suunnitelmia työtehtävistään 1.5 jälkeen. Hänet on valittu Väestöliiton hallituksen puheenjohtajaksi 1.1.2014 alkaen.

T ietoja vastaavien viranomaisten voimavaroista Suomessa ja muissa saman kokoisissa Euroopan maissa
Lisätietoja

Lapsiasiavaltuutettu
Maria Kaisa Aula
Puh. 02951 63414
[email protected]

Osastopäällikkö
Kirsi Varhila
Sosiaali- ja terveysministeriö
Puh. 02951 63338
[email protected]