Hyppää sisältöön

LAPSIASIAVALTUUTETTU MARIA KAISA AULA: LIIKENNESELONTEKOON MYÖS LAPSINÄKÖKULMA

Tiedote 13/2007 (5.10.2007)


Lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula muistuttaa liikenneministeriötä lapsinäkökulmasta tulevassa liikenneselonteossa. Ministeriö valmistelee parhaillaan eduskunnalle vuonna 2008 annettavaa liikennepoliittista selontekoa. Lapsiasiavaltuutettu esittää, että selonteko arvioi ja ottaa kantaa myös lasten arkiliikkumisen pulmiin.

Maria Kaisa Aulan mukaan selonteossa tulee ottaa lasten kannalta tavoitteeksi kevyen liikenteen väylien rakentaminen ja valaiseminen, kohtuuhintaisten joukkoliikenteen palveluiden lisääminen sekä koulujen liikenneympäristön turvallisuuden lisääminen.

Lapsia kuljetetaan yhä enemmän autolla harrastuksiin ja kouluun, koska matkat ovat pitkiä ja niiden varrella voi olla liikenteellisiä tai muita turvallisuusriskejä. Autoistuminen kaventaa kuitenkin lasten spontaaneja liikkumismahdollisuuksia ja vähentää heidän arkiliikuntaansa.

Liikennepolitiikan ratkaisuilla tulee edistää lasten mahdollisuuksia liikkua omaehtoisesti kouluun ja harrastuksiin, toteaa lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula liikenneministeriölle antamassaan aloitteessa.

- Perheautoilun ja koulumatkojen odotuspaikkojen ja koulukuljetusten turvallisuutta tulee edistää. Lasten mielipiteitä tulee myös kartoittaa ja ottaa huomioon liikennesuunnittelussa, Maria Kaisa Aula vaatii.

Hän toteaa, että lapsilla on perustuslain 6 pykälän mukaan oikeus vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti. Liikenneratkaisut vaikuttavat lasten arkiympäristöön ja terveyteen.
Ruotsissa Tielaitos (Vägverket) on kehittänyt tienpidon lapsivaikutusten arviointia. Samanlaista kehitystyötä, jossa lapset voivat itse osallistua suunnitteluun ja heidän liikennetarpeitaan kartoitetaan, tulisi Aulan mukaan tehdä myös Suomessa. Päätösten lapsivaikutusten arvioinnin kehittäminen sisältyy yhtenä tavoitteena myös hallitusohjelman mukaiseen lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelmaan.

Lisätietoja:
www.lapsiasia.fi > tiedotteet > aloitteet
Lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula
[email protected], (09) 160 73985

Lapsiasiavaltuutetun toimisto, PL 41, 40101 Jyväskylä
Cygnaeuksenkatu 1, 40100 Jyväskylä