Hyppää sisältöön

LAPSIASIAVALTUUTETTU MUISTUTTAA HAMMASHUOLLON VASTUUSTA LASTENSUOJELUSSA


Tiedote 15/2009 15.6.2009

Suun terveydenhuollon mahdollisuuksia lasten kaltoinkohtelun tunnistamisessa ja ehkäisemisessä on hyödynnettävä nykyistä paremmin. Lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula on muistuttanut päättäjiä ja hallintoa asiasta kirjeellä. Hän toivoo suun terveydenhuollon henkilöstölle koulutusta lastensuojelulaista ja heidän vahvempaa osallistumistaan moniammatilliseen työhön. Aloite perustuu pohjoismaisten lapsiasiavaltuutettujen yhteiseen kannanottoon.

- Hammashuollon henkilökunta tapaa lapsia säännöllisesti. Tutkimusten mukaan esimerkiksi 60 prosenttia lapsiin kohdistuvasta fyysisestä väkivallasta näkyy jälkinä ylävartalon ja pään alueella. Suun terveydentilasta voidaan havainnoida myös seksuaalisen hyväksikäytön merkkejä.  Lastensuojelulain mukainen ilmoitusvelvollisuus kattaa kaikki lasten parissa työskentelevät, muistuttaa lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula.

- Lapsen suun terveyden yleinen laiminlyönti voi kertoa myös muusta huonosta kohtelusta. Samoin toistuviin hammaslääkärin vastaanotolta poisjäänteihin tulee kiinnittää huomiota, Aula sanoo.

Oslossa toukokuussa pidetyssä hammaslääkärien ja lapsiasiavaltuutettujen konferenssissa arvioitiin, että suun terveydenhuollon henkilökunnan tietämyksessä lasten kaltoinkohtelusta on paljon parantamisen varaa.  He eivät tunne tarpeeksi lastensuojelulain ilmoitusvelvollisuutta. Heitä ei myöskään kutsuta tarpeeksi mukaan kunta, alue ja kansallisen tason lasten hyvinvoinnin suunnitteluun ja moniammatilliseen työhön. Tilanne on sama kaikissa pohjoismaissa.

Lapsiasiavaltuutettu muistuttaa, että hammashuollon henkilökuntaa tulee pyytää kunta ja aluetasolla mukaan esimerkiksi neuvolatyöryhmiin, perhepalveluiden, oppilashuollon ja lastensuojelun työryhmiin, seksuaalisen hyväksikäytön tunnistamiseen sekä kuntien lastensuojelulain mukaisia lasten hyvinvointisuunnitelmia laativiin työryhmiin.

Suun terveydenhuollon koulutuksessa sekä ammattikorkeakouluissa että yliopistoissa tulee vahvistaa lasten kaltoin kohtelun tunnistamisen osaamista. Myös yksityisten hammaslääkäripalveluiden tarjoajien tulee tuntea lastensuojelulain velvoitteet.