Hyppää sisältöön

LAPSIASIAVALTUUTETTU NÄKEE HALLITUSOHJELMASSA PALJON JATKUVUUTTA

Tiedote 21.6.2011
Lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula näkee uuden hallituksen lasten, nuorten ja perheiden politiikassa paljon jatkuvuutta suhteessa työnsä päättävään Kiviniemen hallitukseen.

- Painotukset koulussa opetusryhmien pienentämiseen ja oppilashuoltoon sekä lastensuojelussa ehkäisevään työhön ja perhehoidon lisäämiseen ovat tervetulleita, Maria Kaisa Aula arvioi.

Erona kuitenkin aikaisempaan on kuntien valtionosuuksiin kohdistettu leikkaus.
- Hallitusohjelmassa tavoiteltu lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kohentuminen jää vielä epävarmaksi, koska kuntien voimavarat vähenevät.  Lisäksi toisen asteen koulutusverkon karsiminen voi myös hidastaa nuorten jatko-opintoja, lapsiasiavaltuutettu pohtii.

Lapsiasiavaltuutettu pitää tärkeänä, että hallitus haluaa lisätä vanhempien parisuhdeneuvontaa sekä erotilanteiden sovittelua ja vanhemmuuden tukea. Lapsiperhepalveluiden tulisi säilyä rahoituksen painopisteenä myös tulevassa sosiaali- ja terveydenhuollon KASTE-ohjelmassa.

- Ilman lisävoimavaroja on vaikea käytännössä jatkaa palveluiden kehittämistä monialaisten perhekeskusten suuntaan, hän muistuttaa.

Perhevapaiden kehittämisestä hallitusohjelman linjaukset ovat realistiset, mutta jäävät odottamaan työmarkkinajärjestöjen rahoitussopua.
- Toivottavasti rahoitusvastuuta ei siirretä valtiolle, koska se lykkäisi uudistukset pitkälle tulevaisuuteen, Maria Kaisa Aula toteaa.

Hän olisi toivonut ohjelmaan myös vanhempien osa-aikatyön tuen eli osittaisen hoitorahan korottamista ja laajentamista kaikkien alle 9 - vuotiaiden lasten vanhemmille.  Osa-aikaisen kotihoidon tuen kehittäminen jäi sekin jatkoselvitysten varaan.

Lapsiasiavaltuutettu pitää erittäin hyvänä sitä, että lasten, nuorten ja perheiden asioita hallituksen sisällä halutaan koordinoida keskeisten ministeriöiden kesken.
- Valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman suhde tähän yhteistyöhön jää kuitenkin vielä epäselväksi. Kokonaisvaltaista kehittämisotetta yli OKM:n ja STM:n rajojen voisi vielä vahvistaa, hän toteaa.

Hallitusohjelma toteaa monessa kohtaa tarpeen lisätä lasten ja nuorten osallistumismahdollisuuksia niin koulussa kuin yhdyskuntasuunnittelussakin. Myös koulun demokratia- ja arvokasvatusta halutaan ohjelmassa lisätä.  - Pidän näitä painotuksia erinomaisina. Tosin olisi ollut hyvä että myös tämä hallitus olisi edellisen tavoin sitoutunut selkeästi yleiseen lapsen oikeuksien edistämiseen, Maria Kaisa Aula toteaa.  Päätösten lapsivaikutusten arviointia hallitus lupaa tukea, mikä on myönteistä.

Kataisen hallitus on jo kolmas hallitus joka lupaa uudistaa päivähoitolainsäädännön.
- Toivotaan, että "kolmas kertaa toden sanoo". Päivähoidossa tarvitaan myös lisävoimavaroja hoitoryhmien koon pienentämiseen, hän muistuttaa. Hyvää hallitusohjelmassa on päivähoitomaksujen korjaaminen tukemaan osa-aikaista hoitoa.

Lapsiasiavaltuutettu kiittää hallitusohjelman selkeää sitoutumista eri kieliryhmien, uskontojen ja kulttuurien väliseen vuoropuheluun ja erilaisuuden hyväksymiseen. - Erilaiset lapset ja nuoret kokevat arjessa paljon syrjintää ja oudoksuntaa, johon aikuisten on velvollisuus puuttua.

Hyvinä kirjauksina lapsiasiavaltuutettu pitää uudessa hallitusohjelmassa myös päihteitä käyttävien raskaana olevien naisten ja vauvaperheiden hoidon ja kuntoutuksen takaamista lainsäädännöllä.

- Kaiken kaikkiaan lasten ja nuorten parissa toimivien eri tahojen yhdessä asettamat
( www.alli.fi/huoneentaulu) tavoitteet toteutuivat kohtuullisesti, mutta kuntien arjessa kilpailu vähistä voimavaroista saattaa leimata hankalalla tavalla tulevaa neljää vuotta, Maria Kaisa Aula arvioi.