Hyppää sisältöön

Lapsiasiavaltuutettu: Neuvolat pidettävä kunnissa

Tiedote 12.11.2016
Julkaisuvapaa heti

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttilan mukaan lastenneuvoloiden tulisi olla osana kuntien toimintaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistuksessa.

– Neuvolat on viisainta pitää osana kuntien tehtäviä. Tällöin neuvolat tulevat myös tiiviimpään vuorovaikutukseen varhaiskasvatuksen palveluiden kanssa. Neuvoloiden ja varhaiskasvatuksen yhteinen työ on välttämätöntä. Yhteistyö ei enää riitä, on päästävä yhteiseen työhön. Osassa kuntia tavoitteessa on edistyttykin viime vuosina. Hyvä kehitys ei saa nyt pysähtyä. Varhaiskasvatuksen ja neuvoloiden sekä perusopetuksen ja oppilashuollon suhteet ovat hyvin verrannolliset. Lasten kasvun, kehityksen ja oppimisen tuen kokonaisuudessa näiden palveluiden kehittämistä on jatkettava lähtökohtaisesti kuntapohjaisena, toteaa lapsiasiavaltuutettu Kurttila.

Lapsiasiavaltuutettu korostaa lausunnossaan hallituksen esityksestä maakuntauudistukseksi sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistukseksi toimintakulttuurin muutostarvetta.

– Lapsilähtöisen toimintakulttuurin rakentaminen on mahdollista ja tärkeää. Maakuntien tulee ottaa osaksi toimintaansa lapsivaikutusten arviointi. Maakuntien budjettirakenteessa lapsiin käytettävät määrärahat täytyy pystyä hahmottamaan helposti ja läpinäkyvästi. Tässä kunnat eivät ole vielä onnistuneet riittävästi, vaatii Kurttila.

Lapsiasiavaltuutettu esittää, että kaikkiin maakuntiin perustetaan lapsiasiamiehen tehtävä lapsistrategista työtä varten. Lapsiasiamiehet kehittäisivät lapsivaikutusten arviointia ja lasten kuulemisen menettelyitä. Näin varmistettaisiin laaja ja asianmukainen lapsitiedon käyttö.

– Maakunnissa on paneuduttava monipuoliseen lasten osallisuus- ja vaikuttamismahdollisuuksien kehittämiseen. On välttämätöntä, että erilaiset osallistumisen ja vaikuttamisen tavat ovat kaikkien lasten ja nuorten ulottuvilla. Myös esimerkiksi haavoittuvassa asemassa olevien lasten, maahanmuuttajalasten, pienten lasten ja vammaisten lasten, korostaa Kurttila.

Lapsiasiavaltuutettu on antanut lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi maakuntauudistukseksi sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistukseksi sekä niihin liittyviksi laeiksi.

Lisätietoja:
Tuomas Kurttila
lapsiasiavaltuutettu
p. 050 544 3757